Folk flest er for EØS

Nei til EU og Sp maner til EØS-kamp. Det er en kamp folk flest sier nei til å være med på! Nei til EU har gjort skroting av EØS-avtalen til sin viktigste kampsak. De er ikke alene. Også Sp, SV, og deler av Frp og fagbevegelsen ønsker å si opp EØS-avtalen.

Innlegg ved Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen og stortingsrepresentant for AP, på trykk i Dagsavisen 16. nov. 2016

Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen

Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen

Sammen med motstanden mot EØS går en generell skepsis til globalisering og internasjonal handel. Dette er ikke et særnorsk fenomen, men noe vi ser vokse frem over store deler av Europa. Også i USA kan man se dette, hvor Donald Trumps motstand mot handelsavtaler og globalisering gikk hjem hos mange velgere.

I en verden der isolasjonisme får større gehør, er den stadig mer synlige EØS-motstanden urovekkende. Selv om EØS-avtalen har sine åpenbare svakheter når det gjelder medbestemmelse, er det den viktigste avtalen Norge har, ikke bare med EU, men med noe annet land eller internasjonal organisasjon.

I over 20 år har EØS-avtalen sikret norsk adgang til EUs indre marked. Det er til dette markedet nærmere 80 % av norsk eksport går. Samtidig kommer rundt 60 % av norsk import fra EU. Det gjør EU til vår desidert viktigste handelspartner. Dette er et godt fungerende partnerskap, som i stor grad skyldes EØS-avtalens fordeler og dens forutsigbarhet.

Å vrake EØS-avtalen vil ikke bare ha katastrofale følger for norske bedrifter. Også for nordmenn vil det få alvorlige konsekvenser, i form av tap av rettigheter, særlig for de som arbeider og bor i andre EU- og EØS-land. Det gjelder blant annet arbeideres og studenters rett til å bli behandlet likt som innbyggerne i landet de bor i, rett til å etablere seg som næringsdrivende og rett til å organisere seg og hevde sine fagforeningsrettigheter på samme måte som landets egne innbyggere.

Det brede lag av den norske befolkningen er heldigvis av en annen oppfatning enn Nei til EU, Sp og SV når det kommer til EØS-avtalens fremtid. I en spørreundersøkelse som nylig ble gjennomført av Respons Analyse, på oppdrag fra Europabevegelsen, kommer det frem at 74 % av nordmenn enten ønsker å bevare EØS-avtalen eller bli medlem av EU. Kun 21 % ønsker å si opp avtalen.

Man kan ikke forvente at Nei til EU, Sp og SV vil skifte EØS-standpunkt. Men det er viktig å forhindre at deres isolasjonistiske tankegang får fotfeste flere steder. For Norge og nordmenn er ikke tjent med å stå alene i en stadig mindre verden. Heldigvis er dette er en oppfatning som deles av et stort flertall av Norges befolkning.

 

Irene Johansen
Europabevegelsen

You may also like...