Flere feil fra Nei til EU

Jeg takker Nei til EU’s leder Kathrine Kleveland for sitt svar til meg i Avisa Nordland den 21. april og for at Nei til EU bidrar til å holde liv i en debatt som blir mer og mer viktig – ikke minst for et utenforland som Norge.

Innlegg av Morten Slenes, Europabevegelsen Nordland. Innlegget var på trykk i Avisa Nordland 29. april 2017.

Når det gjelder Ukraina, er det et drøyt stykke å påstå at EU har bidratt til å destabilisere situasjonen. Det er et ugjendrivelig faktum at det var Russiske styrker og Russiskstøttede militser som besatte Krim og som har skapt strid i øst-Ukraina. Situasjonen på Balkan har vært ustabil siden Jugoslavia opphørte.

Poenget er at EU ikke hadde noen felles utenriks, eller sikkerhetspolitikk før mot slutten av 90-tallet. Det er sant at noen mener Tyskland anerkjente Bosnias uavhengighet for raskt i 1991, men det har altså ingen ting med EU å gjøre. FN, Nato og EU lærte alle mye av Bosniakrigen. Det krevdes mer robuste styrker og en mer helhetlig politikk for å hindre, begrense eller stabilisere voldelige kriser. Siden den gang har EU spilt en viktig rolle som pådriver for demokratisk reform i regionen, men har også intervenert diplomatisk i kritiske øyeblikk, for eksempel i Makedonia og i Kosovo.

I forholdet til EØS-avtalen er Europabevegelsen og Nei til EU enige om at denne avtalen har en rekke svakheter – ikke minst på grunn av det «demokratiske underskuddet». EØS-avtalen sikrer Norge adgang til det indre markedet, men gir samtidig Norge svært liten innflytelse på de meget viktige prosessene som pågår i EU. Brexit vil være en av de aller viktigste prosessene som vil prege Europa og EU i de kommende årene – og ikke minst vår viktigste eksportmarkeder. Her er Norge i den selvvalgte situasjonen at vi ikke vil ha adgang til disse forhandlingene.

I 2016 eksporterte Nord-Norge sjømat for hele 91,6 milliarder kroner. I løpet av fire år har veksten i sjømateksporten vært på hele 75 prosent. Av de ti viktigste eksportlandene, er ni land i EU – inklusive Storbritannia. En slik vekst er utenkelig uten sterke, forpliktende avtaler og relasjoner til eksportlandene. Dette må vi se som en positiv effekt av EØS-avtalen, selv om fiskerisektoren er et godt eksempel på at vi både er innenfor og utenfor. Nå er ett av våre viktigste markedsland – Storbritannia – i spill. I denne situasjonen vil det være galskap å sette spørsmålstegn ved EØS-avtalen og derved skape enda mer usikkerhet for våre eksportnæringer.

Vi kan være enige i mye om kritikken av EØS-avtalen, men vi er helt uenige om retningen ut av denne avtalen. Europabevegelsen er tilhengere av et sterkt og forpliktende samarbeid mellom nasjonene i Europa. I dagens Europa ser vi dessverre framveksten av økt nasjonalisme, proteksjonisme. murbygging og «patriotisk økonomi». For en eksportrettet region som Nord-Norge er dette en meget bekymringsfull utvikling.

EU er ikke perfekt, og unionen står overfor store utfordringer. Kleveland har rett i at flyktningkrisen, høyrepopulisme og kampen mot sosial dumping, er noen av disse. Skal vi bidra til å løse disse problemene, må vi ha innflytelse og medbestemmelsesrett der de viktige beslutningene tas. EU er Europas viktigste politiske arena. Det er en fatal feil å overlate denne arenaen til høyrepopulistene.