Finland i 100

6. desember i år er det 100 år siden Finland ble en selvstendig stat. Tross vanskelige tider, har finnene i snart hundre år bygd landet og fellesskapet.

Kronikk av Europabevegelsen i Finnmark, ved Andreas Foss Westgaard, Oddbjørg Mikkelsen, Ernst R. Mortensen, Yngve Engkvist og Frode Kinserdal. Først publisert i Sør-Varanger Avis torsdag 1. juni.

Nå leder finnene med sisu* og et stort hjerte landet mot et nytt århundre. Temaet for Finlands 100-årsjubileum er «Sammen». I dette vektlegges Finland som et fellesskap. Hundreåringen Finland overtar i år også formannskapet i Arktisk Råd. En sentral prioritering under Finlands formannskapsperiode blir å gjennomføre klimaavtalen fra Paris og FNs globale mål for bærekraftig utvikling i det arktiske samarbeidet.

Finsk UD forbereder formannskapet med kyndig hjelp av Universitetet i Lapplands Arktiske senter i Rovaniemi. Senteret teller nesten 70 forskere og ansatte. Sammen dekker de Arktis som forskningsområde, fordelt på temaer som økologi, klimaendringer, bærekraftig utvikling, urfolk, menneskerettigheter og miljø. Finlands arktiske strategi fra 2013 (videreført i 2016) understreker den økte betydningen av Arktis samt en sterkere oppfatning av hele Finland som et arktisk land.

Finland innehar et mangfold av kunnskap og kompetanse om arktiske forhold, og har en sterk interesse i å bidra til den arktiske regionens utvikling. Den norske og finske utenriksministeren hadde i september i fjor et innlegg et Nordlys. Det vektla Norges og Finlands muligheter i Arktis knyttet til ressursrikdom og enestående arktisk natur, i tillegg til levende samfunn med skoler, helsetilbud og arbeidsplasser. Begge land deler de samme utfordringene i nordområdene knyttet til spredt befolkning, store avstander og hardt klima. Det norsk-finske partnerskapet ble i innlegget oppsummert med at landene har mye å tjene på samarbeid på tvers i regionen, særlig i nord, hvor nabolandenes byer og transportårer ofte ligger nærmere enn landenes egne.

Finnmark har mange og sterke, levende finske og kvenske samfunn i fylket, og har derfor sterke bånd til Finland. Nordkalottsamarbeidet mellom Finland, Norge og Sverige, og hvor Finland har en aktiv rolle gjennom blant annet. sekretariatet i Lappland, fyller 50 år i år. Det er svært gledelig at markeringen finner sted i Vadsø i september. Europabevegelsen i Finnmark gjennomførte november i fjor en studietur til Rovaniemi hvor vi møtte representanter for Arktisk senter sammen med vår søsterorganisasjon i finsk Lappland «Eurooppalainen Lappi».

Under besøket ble vi påminnet om Finlands aktive rolle i mange internasjonale sammenhenger, ikke minst i EU etter at landet ble medlem i 1995. For Norge som et «utenfor, men innenfor»-land i EU er Finlands innsats for å opplyse EU-institusjoner og andre medlemsland om forholdene i nord av stor betydning. Arktisk senter i Rovaniemi nyter så stor annerkjennelse i EU at senteret er nevnt som et framtidig offisielt informasjonskontor for EU om arktiske forhold. Særlig i Europaparlamentet nyter Rovaniemi-miljøet høy tillit.

Europabevegelsen i Finnmark gratulerer Finland med 100-årsjubileet, og ser fram til fortsatt godt samarbeid på tvers av landegrensene i nord! Det norsk-finske samarbeidet tjener som forbilde for hele Europa.

 

*Sisu er et finsk uttrykk for indre kraft og pågangsmot.