Felt på nytt for manglende innføring av hvitvask

Norge er for andre gang felt i EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av EUs hvitvaskingsdirektiv, som ble vedtatt i EU 26. oktober 2005.

Hvitvaskingsdirektivet ble tatt inn i EØS-avtalen allerede i 2006, med virkning fra 1. april 2007. Direktivet legger ned prinsipper om  blant annet pengekontroll og kontroll av selskaper og personer som foretar store kontantkjøp. Hensikten er å forhindre finansiering av terrorvirksomhet.

EU har allerede fornyet direktivet flere ganger, mens Norges gjennomføring av både andre og tredje fornyelse er mangelfull. Blant annet har man i Norge ikke landet hvilket offentlig organ som skal utføre overvåkning av personer, stiftelser og selskaper med henblikk på hvitvasking.

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv skal være gjennomført i EU før juli 2017.

Les dommen fra EFTA-domstolen her (engelsk)

Les mer om hvitvaskingsdirektivet her

 

 

 

 

 

You may also like...