Faktaark

European Green Deal

 Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent. EUs Green Deal kombinerer raske utslippskutt, rettferdig omstilling og strategier for å bli verdensledende innenfor grønn industri. I dette faktaarket kan du lese mer om hvilke strategier EU har lansert, og hvordan Green Deal vil påvirke Norge. Les og last ned faktaarket her. 

 

Fjerde energimarkedspakke - Ren energi for alle europeere

EUs Ren energipakke er en delvis videreføring av tredje energimarkedspakke. Den skjerper inn dagens klima- og energiregelverk og er en forutsetning for at Europa skal nå klimamålene. I dette faktaarket kan du lese om hva Ren energipakken omhandler.  Les og last ned faktaarket her. 

Handlingsrommet

Det kommer stadig krav om at Norge må bli bedre på å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen. Blant annet for å forebygge uheldige sider ved fri bevegelse av arbeidskraft. Men hva innebærer «handlingsrommet»?

I dette faktaarket ser vi på hva norske myndigheter har gjort og kan gjøre for å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen. Les og last ned faktaarket her. 

Arbeidsliv

Gjennom EØS-avtalen er Norge fullt integrert i EUs arbeidsmarked. Det gir nordmenn mulighet til å arbeide i andre EØS-land, og det gir borgere fra andre EØS-land mulighet til å ta arbeid i Norge. I dette faktaarket ser vi nærmere på EUs arbeidslivspolitikk og betydningen den har for Norge. Les og last ned faktaarket her.

Arbeidsmarkedsbyrået (ELA)

I februar 2019 vedtok EU et nytt byrå for bedre samarbeid om arbeidslivsspørsmål som krysser nasjonale grenser. Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået skal være operasjonelt i løpet av 2019 og ved full kapasitet innen 2023. Dette informasjonsarket tar for seg hvilken funksjon byrået vil ha. Les og last ned faktaarket her. 

Mot et tettere europeisk forsvarssamarbeid

Flere faktorer bidratt til at en felles europeisk sikkerhets og forsvarspolitikk har kommet høyere på dagsordenen. I dette faktaarket ser vi på seneste tids utvkling i EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid, samt hvilke konsekvenser det har for Norge. Les og last ned faktaarket her.

Fra jord til bord - Mattrygghet i EØS

Mattrygghet omhandler blant annet hygiene, dyrevelferd og behandling av mat og drikke. Alle ledd i kjeden skal sørge for trygghet - fra jord til bord.

I dette faktaarket ser vi på EUs regelverkt for mattrygghet. Relgene gjelder også i Norge gjennom EØS-avtalen. Les og last ned faktaarket her.

Jernbanepakke IV - effektivisering av Europas togtrafikk

I dette faktaarket har vi sett nærmere EUs fjerde jernbanepakke som handler om innenlands persontransport og økt sikkerhet i togtrafikken. Pakken kommer som en del av EØS-avtalen som knytter Norge til EUs indre transportmarked. Les og last ned faktaarket her.