Faktaark: Ren energi for alle europeere

EU arbeider for å redusere klimagassutslippene i Europa. Sommeren 2019 ble EU enige om en fjerde energipakke som skjerper inn dagens klima- og energiregelverk.

I vårt faktaark om Ren energipakken får du en rask og oversiktlig innføring i hva pakken dreier seg om. I hovedsak handler den om å tilrettelegge for overgangen fra fossil til fornybar energi, oppfylle klimaforpliktelsene i Parisavtalen og sørge for forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser.

Deler av Ren energipakken vil være relevante for Norge gjennom EØS-avtalen, men det vil ta tid før Stortinget skal ta stilling til den.  Les vårt faktaark så er du forberedt til den tid kommer!