Faktaark: Handlingsrommet i EØS-avtalen

Det kommer stadig krav om at Norge må bli bedre på å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen. Blant annet for å forebygge uheldige sider ved fri bevegelse av arbeidskraft slik som sosial dumping og svart arbeid. Men hva innebærer «handlingsrommet»?

I dette faktaarket ser vi på hva norske myndigheter har gjort og kan gjøre for å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen. Les og last ned faktaarket her.