Faktaark: European Green Deal

Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent.

European Green Deal (EUs grønne giv) ble lansert av kommisjonspresident Ursula von der Leyen i desember 2019 og er en av Europakommisjonens viktigste prioriteringer. Planen skal fungere som et veikart der hovedmålet er å oppnå netto nullutslipp i EU innen 2050, og der økonomisk vekst er koblet fra uttak av naturressurser. Slik skal EU oppfylle forpliktelsene i Paris-avtalen.

I vårt faktaark om European Green Deal får du en innføring i hva planen inneholder og omfatter, og hvilken betydning den vil ha for Norge.

Det er flere strategier i Green Deal som enda ikke er lansert. Disse vil komme i utgangen av 2020 og i løpet av 2021. Dette faktaarket vil derfor oppdatere seg jevnlig, så følg med på nettsiden vår.