Faktaark: Energisamarbeid med EU

Den siste tiden har det vært mye debatt om hvordan Norges energisamarbeid med EU skal se ut i fremtiden. I dette faktaarket forklarer vi hva samarbeidet går ut på og forsøker å rydde opp i en del misforståelser.

Norge har vært en del av et nordisk kraftmarked i flere tiår og har vært en pådriver for å åpne opp de nasjonale markedene slik at man kan kjøpe og selge kraft over landegrensene. Når EU utvikler det felles energimarkedet er det inspirert av samarbeidet mellom de nordiske landene. EUs tredjeenergimarkedspakke er et steg på veien mot et integrert og effektivt europeisk energimarked.

I faktaarket finner du informasjon om Norges energisamarbeid med EU og hva den tredje energimarkedspakken innebærer.

Her laster du ned faktaarket.