Faktaark: Arbeidsmarkedsbyrået

EU arbeider for et tryggere og mer rettferdig arbeidsliv i Europa – fri for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I februar vedtok derfor EU et nytt byrå for bedre samarbeid om arbeidslivsspørsmål som krysser nasjonale grenser. Byrået forventes å være operasjonelt i løpet av 2019.

I vårt faktaark om EUs arbeidsmarkedsbyrå får du en rask og oversiktlig innføring i hvilke oppgaver byrået skal ha. Det er fortsatt ikke bestemt om Norge skal knyttes til byrået, men det er merket som EØS-relevant.

Arket kan du lese og laste ned her.