Fakta: EU og Norge

EU og Norge har lenge hatt et tett samarbeid. Visste du for eksempel at 81,6 prosent av norsk eksport går til land i EU og 63,8 prosent av importen kommer fra EU-land? Eller at norske utdannings- og forskningsinstitusjoner i 2013 mottok 496 millioner kr i tilskudd fra EU?

I denne artikkelen, hentet fra EU-delegasjonens nettsider,  kan du lese små fakta om forholdet mellom Norge og EU.

Visste du at…

 • Norge er EUs syvende største eksportpartner og femte viktigste importpartner for varehandel.
 • Hele 81,6 prosent av norsk eksport går til land i EU og 63,8 prosent av importen kommer fra EU-land.
 • På verdensbasis importerer Norge mest fra Sverige og Tyskland og eksporterer mest til Storbritannia, Tyskland og Nederland.
 • EU-landene stod for 73 prosent av alle utenlandske direkteinvesteringer til Norge i 2013. EU mottar på sin side 65 prosent av all norsk direkteinvestert kapital.
 • Norge er EU-landenes viktigste kilde til aluminium.
 • I 2014 sto Norge alene for 30 prosent av EUs gassimport og mer enn 10 prosent av råoljeimporten. I siste kvartal av 2014 gikk Norge forbi Russland som den største eksportøren av gass til Vest-Europa.
 • Våren 2015 studerer 9244 studenter fra EU-land ved høyere utdanninginstitusjoner i Norge og rundt 15 600 norske studenter studerte i et EU-land studieåret 2013-2014. Studieåret 2012-2013 reiste 1604 norske studenter til Europa for å studere gjennom EU-programmet Erasmus +. Norge mottok 4610 europeiske studenter gjennom programmet samme år.
 • Norske utdannings- og forskningsinstitusjoner mottok i 2013 496 millioner kr i tilskudd fra EU. Dette inkluderer tilskudd til både undervisning og forskning.
 • De landene i verden nordmenn besøker mest er EU-landene Sverige, Danmark, Spania, Storbritannia, Tyskland og Frankrike.
 • Målt i antall overnattinger, kom de fleste turistene i 2014 til Norge fra Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland, som alle er EU-land.
 • Tyskland er Norges viktigste marked for feriereiser. Det anslås at tyske turister, som også er de mest lojale mot Norge som reisemål, alene bruker rundt 1 milliard kroner på reise i Norge årlig.
 • Hele 43 prosent av Norges innvandrerbefolkning kommer fra EU og EØS-land. Flertallet av disse er arbeidsinnvandrere fra blant annet Polen, Litauen, Sverige og Tyskland.
 • Det anslås at rundt 70 prosent av nordmenn bosatt i utlandet, bor i et EU-land.

Les og lær mer EU, Europa og Norges forhold til kontinentet hos EU-delegasjonen eller kunnskapssiden iEuropa.

You may also like...