Foredrag og årsmøte i Europabevegelsen Romerike

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
Dato - 19/06/2019
18:00

Sted
Skedsmo rådhus


Før årsmøtet i EB Romerike (kl. 17.00) vil vi få et interessant foredrag av Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Denne organisasjonen har i flere år jobbet opp mot EU-institusjonene til forsvar for retten til selvbestemmelse for folket fra okkuperte Vest-Sahara. EUs medlemsstater og partigrupper har vært delt i spørsmålet. Hagen vil fortelle om hvordan den frivillige organisasjonen arbeider med EU-institusjonene.

 

Årsmøtet finner sted 19. juni kl. 18.00 i kantina på Skedsmo rådhus, Lillestrøm.

Saksliste årsmøte Europabevegelsen Romerike
19.06.2019

1 Godkjenning av innkalling

2 Valg av møteleder og to personer til å underskrive referat

3 Godkjenning av årsmelding for 2018. Årsmeldingen legges frem i møtet.

4 Årsregnskap – laget hadde ingen egen konto i 2018 og har derfor ikke årsregnskap

5 Orientering om aktiviteter hittil i 2019, og plan for det neste året

6 Valg av styre

Styret har i 2018 bestått av:
Are Ausland (leder)
Kathinka Rinvik Bratberg
Mathias Ottesen Oseberg
Sigurd Salvesen
Torgeir Kongshaug

Samtlige styremedlemmer er på valg, og samtlige ønsker å fortsette i styret. Det ble ikke valgt en egen valgkomité i 2018. Forslag på andre medlemmer i styret kan fremmes skriftlig til romerike@europabevegelsen.no før møtet, eller fremmes i møtet.

Styret foreslår, av hensyn til kontinuitet, at medlemmer velges for henholdsvis ett og to år. Fremmes det ingen andre forslag, foreslås nåværende styre gjenvalgt slik:

Are Ausland (leder) – ett år
Kathinka Rinvik Bratberg – to år
Mathias Ottesen Oseberg – to år
Sigurd Salvesen – ett år
Torgeir Kongshaug – to år

7 Valg av valgkomité
Styret foreslår at det ikke velges noen valgkomité, men at årsmøtet 2020 velger styre basert på innkomne forslag. Ønsker årsmøtet å velge en valgkomité, kan forslag fremmes i møtet.

8 Valg av delegat til Europabevegelsens årsmøte

Styret foreslår at styret selv får fullmakt til å velge delegat.

9 Eventuelt

På vegne av styret,

Are Ausland
Styreleder