1. mai-tog i Trondheim

1. mai-tog i Trondheim

Når

01/05/2018    
All Day

Hvor

Trondheim Katedralskole
Munkegata 8, Trondheim
Laster kart ....

Også i år går Europabevegelsen i Trøndelag i 1. maitog i Trondheim under parolen «SOLIDARITET MED ARBEIDSLØSE I EUROPA».

Den 17. november 2017 vedtok EU en sosial pilar. Den sosiale pilaren består av 20 prinsipper og rettigheter på områder som likestilling og lik lønn for likt arbeid, medbestemmelse på arbeidsplassen, betingelser på arbeidsmarkedet, livslang læring, og sosiale rettigheter. Europeisk fagbevegelse er overveiende positive til den sosiale pilaren. Den sosiale pilaren vil kunne revitalisere arbeidet med den sosiale dimensjonen i EU som består av et sett av minimumsrettigheter for arbeidstakere. Med EUs østutvidelse 1. mai 2004 bidro den sosiale dimensjonen til å styrke likestilling og arbeidsrettigheter for millioner av arbeidstakere i Øst-Europa.

Selv om Norge ikke har noen plass ved bordet, bør norske myndigheter og norsk fagbevegelse bruke sine kanaler for å bidra til at en sosial pilar i EU konkretiseres og omsettes i praktisk politikk. Det er riktig å gjøre det fordi det er å vise solidaritet med arbeidere som ikke nyter godt av en like godt utbygd velferdsstat og like omfattende arbeidslivsreguleringer som Norge. Og det er nødvendig fordi det haster med å bekjempe sosial dumping, utnytting av arbeidskraft, og svært utrygge forhold for mange, både innenfor og utenfor arbeidslivet.

Bekjempelse mot arbeidsledighet og sosial dumping skjer best via fellesskap, samarbeid og solidaritet.

Vis solidaritet med arbeidsløse i Europa og gå sammen med oss i årets 1. maitog.