EU/EØS-nytt: EUs nye Arktis-politikk lagt fram

I dag la Europakommisjonen og EUs høyrepresentant for utenrikssaker, Federica Mogherini, fram forslag til en ny Arktis-strategi. Den gir retningslinjer for EUs arbeid de kommende årene. I alt foreslås det 39 tiltak for å trappe opp engasjementet i regionen.

Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra Stortingets EU/EØS-nytt 27. april 2016.

EU-strategien framhever fire prioriterte områder:

  • Klimaendringer
  • Miljøbeskyttelse
  • Bærekraftig utvikling
  • Internasjonalt samarbeid

Ifølge pressemeldingen er det tatt hensyn til dagens EU-lovgivning, blant annet forpliktelser til å redusere klimagassutslippene. Strategien underbygger og supplerer medlemslandenes egne Arktis-strategier. Danmark, Finland, Tyskland, Italia, Polen, Sverige og Storbritannia har utarbeidet nasjonale dokumenter. Frankrike, Nederland og Spania skal etter planen legge fram sine planer i løpet av 2016.

Forslaget til en ny EU-politikk for Arktis bygger på anbefalinger fra Rådet og Parlamentet i 2014, hvor det var ønske om et større EU-engasjement i Arktis. I strategien vises det til at Finlands formannskap i Arktis Råd i perioden 2017-19 vil gi økte muligheter for europeisk innflytelse i regionen.

Strategien skal nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

I regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU står det: «Gjennom utadrettet virksomhet i Brussel og dialog med EUs institusjoner og medlemsland vil regjeringen ivareta norske interesser. Det er særlig viktig å bidra til at EU fremhever havretten som det styrende rammeverket i nordområdene og Arktis, og at en god balanse mellom bruk og vern av naturressursene vektlegges».

 

Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra Stortingets EU/EØS-nytt 27. april 2016.
Europabevegelsen anbefaler på det varmeste at man abonnerer på dette nyhetsbrevet.
Les mer om nyhetsbrevet her.

You may also like...