EUs institusjoner enige om 2017-budsjett

Rådet og Europaparlamentet ble i dag enige om EUs budsjett for 2017. Det endelige budsjettet beholdt sentrale element fra Europakommisjonens budsjettforslag, der stimulering av økonomisk vekst, sysselsetting og konkurranseevne, støtte til EUs jordbruk, og økte midler til å takle flyktningkrisen forble viktige utgiftsposter.

Les mer her

You may also like...