EUs grensevakt i gang

Torsdag 6. oktober ble EUs nye grense- og kystvaktbyrået EBCG opprettet og har allerede begynt sitt første oppdrag på grensen mellom Bulgaria og Tyrkia.

Det nye byrået kan stille med 1 500 menn og kvinner, fa 19 forskjellige land, til Schengen-land som trenger bistand med kriser og grenseproblemer. Denne nye styrken er en utvidelse av de ressursene Frontex tidligere har disponert. Gjennom 2015 var ikke Frontex i stand til å håndtere antall flyktninger og migranter som kom over grensene i sørøst.

EBCG skal bidra med returnering av de som får avslag på søknadene sine eller som kan utgjøre en fare for sikkerheten. Også Norge skal bidra i samarbeidet om den nye styrken.

EU-landene ble enige om den nye styrken på vårparten i år (2016) og har som mål å oppheve grensekontrollene som ble innført gjennom krisen og gjenopprette passfriheten innad i Schengen.

– Fra nå av er de ytre EU-grensene til ett medlemsland den ytre grensen til alle medlemsland – både juridisk og operasjonelt, sa EUs migrasjonskommissær Dimitris Avramopoulos under seremonien på grensen mellom Bulgaria og Tyrkia.

You may also like...