EUs finanstilsynsorgan inn i EØS

EØS-komitéen vedtok nylig 9 beslutninger som innlemmer 31 rettsakter i EØS-avtalen.

Beslutningene innlemmer de tre europeiske finanstilsynsmyndighetene (ESA) som ble opprettet som respons på den finansielle krisen, i EØS-avtalen.

Dette utvider myndigheten til EFTAs overvåkingsorgan i den finansielle sektoren i Norge, Island og Liechtenstein.

Les mer her

You may also like...