EUs finanstilsyn et steg videre

Fredag vedtar det islandske Alltinget inkorporeringen av EUs finanstilsyn. Med det vil alle tre EØS-landene bli en del av finanstilsynsvirksomheten i EU. Det norske stortinget vedtok i juni et historisk vedtak da de benyttet 3/4-flertall for å sikre at avtale om implementering av lovene er i tråd med grunnloven.

EUs finanstilsyn er i realiteten tre forskjellige tilsyn med 180 tilhørende direktiver. EØS-landene har vært på etterskudd med implementeringen av dette regelverket.

Alltinget skulle egentlig diskutere og vedta tilslutningssaken på onsdag, men debatten gikk ut over tiltenkt ramme. Vedtak ble derfor utsatt til fredag 23. september. Med fredagens vedtak i Alltinget er det kun behandling på neste EØS-komitemøtet i oktober igjen. Så er alt på plass. Men, Alltinget vedtar kanskje en sikkerhetsklausul som de ønsker inn i avtaleverket – en klausul som skal kunne brukes ved store nasjonale bankkriser, slik islendingene opplevde i 2008.

Hvorvidt islendingen får lov til å ha denne klausulen er usikkert. Om vedtak ikke fattes på oktobermøte til EØS-komiteen, venter nye utsettelser – også for Norge.

You may also like...