EUs energiunion – tredje statusrapport

Europakommisjonens tredje statusrapport for EUs energiunion ble offentliggjort den 24. november.

Den årlige «State of the Energy Union» ble nylig vedtatt av Kommisjonen. EU-kommissær for klima og energi, spanske Miguel Arias Cañete, presenterte rapporten under en pressekonferanse den 24. november. Rapporten kan leses i sin helhet her.

Statusrapporten viser at det har vært god fremdrift i implementeringen av Energiunionen i 2017, og EU er nå på vei til å bli et lavkarbon-samfunn. Videre understreker den blant annet at Europa er og må fortsette å være ledende på ren og fornybar energi og innovasjon, samt peker på nødvendigheten av å styrke EUs energisikkerhet og konkurranseevne. EU skal også bli mindre avhengige av russisk gass.

De neste stegene i prosessen inkluderer prosjekter knyttet til smarte nett, infrastruktur og strømoverganger, samt tiltak for å øke støtten til Energiunionen blant EUs befolkning, selskaper, akademia og andre aktører.

29. november ble rapporten debattert av medlemmene i Europaparlamentet. Innspillene fra parlamentsmedlemmene understreket blant annet at planene for Energiunionen er gode og ambisiøse, men det er nødvendig å øke progresjonen i arbeidet, i tillegg til å sikre bedre sammenkoblingen av nasjonale kraftnett. Debatten kan ses på kommisjonens nettsider.

Mens energiunion-toget ruller videre i høy hastighet, arbeider Norge fortsatt med innlemming og deretter implementering av den tredje energimarkedspakken. Denne pakken trådte i kraft i EU for over seks år siden.

Miguel Arias Cañete, EU-kommisjonær for klima og energi. Foto: Aron Urb, EU2017EE (Flickr CC BY).

You may also like...