EUs demokratiske nyvinning kritiseres

For to år siden ble European Citizens’ Initiative (ECI) lansert. Dette skulle gi vanlige borgere i EU en mulighet til å påvirke EUs agenda gjennom å foreslå nye EU-tiltak.

Forutsetningen for å kunne gjøre dette har imidlertid vist seg å være så krevende at systemet nærmest har havarert. Kravene til at Europakommisjonen i det hele tatt skal behandle et ECI-forslag er at man må ha samlet inn over 1 million underskrifter fra syv forskjellige EU-land. Men det er ikke først og fremst dette som kritiseres.

På en offentlig høring i Europaparlamentet 26. Februar, var det særlig de formelle prosedyrene, krav til personopplysninger og mangelfull åpenhet i kommisjonens behandling som fikk mest negativ oppmerksomhet. Per dags dato har kun 49 initiativer ble fremsatt, men bare to har gått gjennom. Disse er retten til vann og forbud mot å finansiere forskning med bruk av menneskefoster.

Europakommisjonens forslag til reform av ECI vil bli oversendt Ministerrådet og Europaparlamentet før 1. april 2015.

Les mer hos EurActiv, ECI that works og svenske Europaportalen.

You may also like...