EUs ambisiøse plan for TTIP

EU vil forfølge en ambisiøse plan for bærekraftig utvikling, arbeids- og miljøbestemmelser i TTIP

Handel handler ikke bare om økonomiske interesser, men også verdier. EU kommissær for handel, Cecilie Malmström har derfor lansert en plan om å inkludere et kapittel om handel og bærekraftig utvikling i den pågående handelsforhandlingene mellom EU-USA. Formålet er å sørge for at EU og USA arbeider sammen for å møte utfordringene i den globale økonomien som barnearbeid, helse, sikkerhet på arbeidsplasser og at rettigheter for arbeidstakere blir ivaretatt.

Sivil sektor sin rolle
Den tredje sektor, herav også arbeidstakerorganisasjoner og miljøorganisasjoner, har en sterk innflytelse på EUs handelspolitikk. Ekspertisen i denne sektoren er verdifull i implementering og oppfølging av de nåværende målsetningene om blant annet bærekraftig utvikling i de eksisterende handelsavtalene til EU. Europakommisjonen konsulterer ofte aktører sektoren, og med Europaparlamentsmedlemmer og medlemsstater i EU, før forslag oversendes USA.

Les mer på Europakommisjonens hjemmesider.