Uttalelse fra Europabevegelsen: EUs ambisiøse klimasatsing for Norge

Sommeren 2021 lanserte EU den ambisiøse klimasatsingen Fit for 55. Pakken består av en rekke lover og strategier som skal sikre samsvar mellom Europas energipolitiske rammeverk og delmålet om 55 % utslippskutt innen 2030. Fit for 55 følger opp enigheten om Den europeiske klimaloven fra tidligere i år og er den mest omfattende grønne energipakken som noen gang er presentert. Fit for 55 springer ut av EUs vedtatte European Green Deal («Grønne giv»). Planen og den nye lovpakken sementerer EUs rolle som verdens ledende klimaaktør.

I Norge ble klima et viktig tema i valgkampen, særlig etter FN klimapanel la frem sin urovekkende rapport «Sixth Assessment report». I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de vil kutte utslipp med 55 prosent frem mot 2030. I tillegg vil regjeringen videreføre Norges klimasamarbeid med EU. For å oppnå det siste vil selv 55 prosent utslippskutt være i minste laget, fordi utslippskuttene må være enda større utenfor kvotepliktig sektor.

EU har lansert egen strategi for havvind (Offshore Renewable Energy Strategy) og reviderer forskriften om europeisk energiinfrastruktur. Hvilken rolle Norge får å spille her, vil blant annet avgjøres av hvordan regjeringen forholder seg til EUs vedtatte satsinger.

Europabevegelsen mener at Norge raskt må iverksette og forsterke klimasamarbeidet med EU, slik at Norge tar sin del av forpliktelsene og bli en aktiv deltaker på lik linje med medlemslandene. Dette vil ha stor betydning for Norge – både for klimaet og for norsk økonomi.