Europeisk valg og regjeringer 2015

Europabloggen oversikten over valg og regjeringer i EØS-området medfører med nødvendighet en del forenklinger. Det er operert med et begrenset antall regjeringsvarianter basert på høyre-venstre-aksen. Fra venstre (1) mot høyre (5): Sosialistisk/sosialdemokratisk, sentrum-venstre, storkoalisjon/teknokratregjering, sentrum-høyre, konservativ. Storkoalisjoner er ofte mellom et konservativt og et sosialdemokratisk parti, men ikke alltid. Noen land har tradisjon for flertallsregjeringer satt sammen av mange partier fra ulike deler av spekteret (f.eks. Finland).

Les mer på Europabloggen

You may also like...