Europeeren Winston Churchill

Lørdag 24. janaur var det 50 år siden en av Europabevegelsens grunnleggere døde. Winston Churchill så tidlig at Europas land måtte samarbeide for å sikre langvarig fred. Hat og gammelt fiendskap måtte legges til side.
24. januar er det 50 år siden Winston Churchill, en av de store pådriverne for europeisk samarbeid, døde. Etter andre verdenskrig lå Europa i ruiner og en generasjon unge menn hadde gått tapt. Winston Churchill, som hadde ledet Storbritannia gjennom krigen, var overbevist om at samarbeid mellom gamle fiender var eneste måte å sikre langvarig fred i Europa. Han lanserte tidlig ideen om «Europas Forente Stater».Her kan du leses om Churchills viktige betydningen for utformingen av dagens Europa: http://goo.gl/vIQTke

Winston Churchill (1874-1965)

Winston Churchill (1874-1965)