Europeere flest er fornøyd med EU

I en fersk undersøkelse kommer det frem at stadig flere EU-borgere har et positivt syn på unionen.

Blant funnene i undersøkelsen er:

62 prosent ser på sitt lands EU-medlemskap som noe positivt. Man må tilbake til Berlinmurens fall i 1989 og signeringen av Maastricht-avtalen i 1992 for å finne et like høyt nivå. 68 prosent mener landet deres har kommet godt ut av medlemskapet. Så høyt har det ikke vært på 35 år.

Britene angrer på brexit. 53 prosent av britene svarer at de ville stemt for å bli værende i EU. 35 prosent ville stemt for å gå ut, mens 12 prosent er usikre.

Andre europeere vil heller ikke ut av EU. 66 prosent av de spurte ville stemt for at landet deres skulle blitt værende i unionen ved et eventuelt valg. 17 prosent ville stemt for å gå ut, mens en like stor del er usikre.

Våre danske og svenske naboer er blant de mest EU-positive. I Sverige sier 77 prosent at de ser på medlemskapet som noe positivt, 75 prosent av danskene svarer det samme. Kun i Luxemburg, Irland, Tyskland og Nederland er andelen høyere.

At EUs egne borgere er fornøyd med unionen er ikke noe nytt. Den positive trenden har vært vedvarende siden bunnåret 2011. Siden den gang har positiviteten steget på måling etter måling, men virkelig skutt farte etter at britene stemte for å forlate unionen sommeren 2016.

Også når det kommer til hvordan demokratiet fungere i EU er det en oppadgående kurve, selv om det fremdeles er en del å hente her. Av de spurte mener 49 prosent at demokratiet i unionen er velfungerende, mens 40 prosent mener det ikke står godt nok til. 11 prosent er usikre. Til sammenligning mener 58 prosent at demokratiet i deres eget land fungerer bra, mens 39 prosent er uenig i det. De resterende 3 prosentene er ikke sikre. Både når det kommer til EU og til sitt eget lands demokrati er det en oppgang på tre prosentpoeng som er fornøyd.

Her i Norge har EU-motstanden som kjent vært høy i en årrekke. Vi har altså en helt annet syn på unionen enn hva menneskene som faktisk bor der har. Kan det være at de har gjort seg noen erfaringer som vi ikke har fått med oss?

Undersøkelsen er basert på intervjuer med 27 474 EU-borgere i alle de 28 medlemslandene. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av Europaparlamentet. Her finner du tallene og kan lese mer.