For Europas sak i 70 år

Jeg har hatt gleden – og æren – av å være med på 70-årsmarkering for Europabevegelsen 24. og 25. mai.

Europabevegelsens delegasjon på tur til Haag. Foto: Europabeveglsen

Av Lars Echroll, styremedlem i Europabevegelsen i Troms. Innlegget var på trykk i iTromsø mandag 28. mai.

Det fant sted hovedsakelig i Riddersalen i Haag i Nederland, hvor denne bevegelsen ble grunnlagt av blant andre Winston Churchill og Konrad Adenauer i mai 1948.

12 nordmenn deltok også – heriblant dikteren Arnulf Øverland. Hans engasjement for Europa-saken kan trygt sies å være underkommunisert. Men at en mann som i 1936 kunne skrive et dikt som «Du må ikke sove» hadde et slikt engasjement, bør ikke forbause noen.

Symbolsk var vi også ved 70-årsmarkeringen 12 nordmenn til stede. Vi sammenligner oss ikke på noen måte med dem som var der i 1948 – og vi plasserte oss selv nokså beskjedent på de bakre benker.

Vi hørte på utmerkede taler, debatter og foredrag. Jeg vil særlig fremheve den unge historikeren Felix Klos (født i 1992), som har utgitt bøker og skrevet artikler om Churchills rolle i oppbyggingen av det europeiske samarbeidet i etterkrigstiden.

I den norske «delegasjonen» snakket vi i pausene om at det kunne vært verdifullt om enkelte i det norske politiske miljøet, kanskje særlig blant de mer avanserte delene av venstresiden, var til stede og hørte på disse foredragene og ordvekslingene.

Ekstremister ytterst til høyre og ytterst til venstre er det vel uansett ikke håp for.