Europakonferansen – Democracy in Europe Challenged

Europa 2014; økonomisk krise, høy arbeidsledighet, sosial nød – sikre indigrienser for politisk ekstremisme og press på verdier som frihet, solidaritet og demokrati.

Dette er bakteppet for Europabevegelsens årskonferanse: «Democracy in Europe Challenged», fredag 7. november 2014, kl. 0930 – 1545 på KS Konferansesenter, Oslo. Konferansen er åpen, gratis og inkluderer lunsj.

Europakonferansen 2014

Målet med konferansen er å sette søkelyset på demokratiets utfordringer i dagens Europa og bidra til en nødvendig debatt om demokratiets vilkår på nasjonalt og europeisk nivå.

På konferansen deltar en norsk statsråd, en internasjonal demokrati-aktivist, en norsk partisekretær, europeiske journalister, forfattere og akademikere m.fl.  Se vedlagte program.

I 1949 dannet blant annet Arnulf Øverland organisasjonen Euiropabevegelsen i Norge

Arnulf Øverland

Arnulf Øverland var en av Europabevegelsens grunnleggere i 1949 og er en av våre store inspiratorer med sin sterke tro på et fritt, samarbeidene og demokratisk Europa. I 1935 skrev han diktet «Du må ikke sove». Her beskriver han politiske strømninger som representerer anti-demokratiske holdninger, undertrykkelse og frykt. Hans konklusjon var at «Europa brenner!». Hvordan står det til med demokratiet i Europa i dag?

 Velkommen til Europakonferansen!

pamelding@europabevegelsen.no  senest 5. november!

PROGRAM

 

 

 

 

 

Velkommen til Europakonferansen 2014

Europakonferansen 2014 – Demokrati i Europa er utfordret

Velkommen til Europakonferansen 2014

Europabevegelsen inviterer til Europakonferansen 2014 – Democracy in Europe Challenged