Europakonferansen 2018

Fra Querini til EØS
Kultur og handel – i møte med Europa

Velkommen til Europakonferansen 2018!

Lørdag 15. september 2018 kl. 1230 – 1545 
Norsk Luftfartsmuseum, Olav V gate, 8004 Bodø

Europabevegelsen har arrangert Europakonferansen hver høst siden 2014. Målet med Europakonferansen er å skape en arena for kunnskap og engasjert debatt om aktuelle politiske spørsmål som er særlig viktig for Norges forhold til Europa og EU. Ambisjonen er å ha et høyt faglig nivå og med attraktive innledere.

Fra Querini til EØS 
Konferansen har tittelen «Fra Querini til EØS. Kultur og handel – i møte med Europa», som er inspirert av Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. I tillegg er 2018 utpekt av EU som Europeisk Kulturarvår.

Vi trekker linjene bakover til hendelsen på Røst i 1432 og ser på dagens situasjon med EØS-avtalen som vår viktigste kobling til Europa for handel, vandel og kultur. 

Bodø – en nyskapende kulturby i Europa 
Konferansen vil foregå i Bodø, som ble kåret til Norges kulturkommune i 2017 og har søkt om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Bodø og Nordland har et rikt kulturliv med musikkfestivaler, litteratur og kunst. 

Norsk verdiskapning skjer i stor grad i kyst-Norge og i økende grad i nord. Nordland er på topp i sjømateksport og har et solid arbeidsmarked, men det skapes for få nye jobber som kan tiltrekke seg ung, norsk arbeidskraft. Derfor er regionen helt avhengig av EØS-avtalens muligheter for arbeidsinnvandring med et mål om fast bosetting på lengre sikt.

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Se programmet her

Påmelding finner du her.

You may also like...