Europakommisjonens arbeidsprogram 2017

Juncker-Kommisjonens tredje årlige arbeidsprogram ble presentert 25. oktober. Programmet for 2017 tar sikte på å levere på Junckers ti prioriteringer, og svare på de politiske utfordringene Europa står overfor i dag.

«Sammen med Europaparlamentet og Rådet vil jeg velge noen initiativ med stor politisk betydning som vil bli prioritert i den lovgivende prosessen fremover. Dette er et Europa som leverer», sa Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker.

You may also like...