Europeisk samhold og optimisme på Europadagen

Europadagen 9. mai 2023 ble markert flere steder i landet. I hovedstaden markerte Europabevegelsen dagen på Internasjonalen med ivrige EU-tilhengere.

Tirsdag kveld inviterte Europabevegelsen til feiring av Europadagen sammen med Oslo Venstre, Solidaritet med Belarus (Solibel) og Den georgiske organisasjonen KREBA.

Leder av Europabevegelsen Oslo, Hana Temsamani

Internasjonalen samlet medlemmer fra hele landet, organisasjoner og tilhengere av europeisk solidaritet og samarbeid, og festen varte til sent på kveld. I år var temaet europeisk solidaritet og samarbeid i møte med Russlands aggresjon mot Ukraina.

Innlederne var Hana Temsamani – leder i Europabevegelsen Oslo, Ola Elvestuen – stortingsrepresentant for Venstre og Aliaksandra Haurusik – politisk flyktning og nasjonal talsperson for Solibel.

I 2022 så vi en ny storskala krig i Europa, og i 2023 står vi overfor en ny sikkerhetspolitisk virkelighet, energikrise og klimakrise. Overgangen til fornybar energi er essensielt i EUs plan for å bekjempe global oppvarming og fase ut fossilt brensel som tidligere har kommet fra Russland.

Ola Elvestuen på talerstolen

Som en storleverandør av gass til EU og med naturressurser som muliggjør utvikling av fornybare energikilder, er Norge i en unik posisjon til å bidra. Det samme gjelder ytterligere militær og økonomisk støtte til Ukraina. I tiden fremover er det derfor viktig at Norge samarbeider tettere med EU og resten av Europa for å bidra til å løse disse utfordringene.

Europadagen minner oss på at samarbeid på tvers av landegrenser er nøkkelen til å løse utfordringene vi alle står overfor og til å sikre fred i Europa.