Europabevegelsens visjon

Norge i Europa - Europabevegelsens visjon

Europabevegelsens visjon – Norge i Europa

EUROPABEVEGELSEN jobber for et solidarisk og bærekraftig Europa. Som en del av en internasjonal bevegelse, arbeider vi for et organisert og demokratisk samarbeid mellom folk og stater i Europa. Samarbeidet skal fremme fred, frihet og demokrati, utvikle kulturell forståelse og sosial utjevning og bidra til en bærekraftig utvikling. Disse målene realiseres best gjennom en videreutvikling av det politiske og økonomiske fellesskapet i EU.

Kommentar ved Johnny Olsrud, EB Vestfold, på trykk i Østlandsposten 24. mars 2015

Nordmenn er europeere og vår langsiktige velferd og fredelige sameksistens er sterkt knyttet til utviklingen i Europa. EU er i dag den viktigste arena for forpliktende politisk og økonomisk samarbeid i Europa. Norge bør bli fullverdig medlem av EU for å ta vår del av ansvaret for utviklingen i Europa og ivareta Norges interesser.

Gjennom 74 ulike avtaler med EU, der EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet er de viktigste, er Norge mer integrert i EU-samarbeidet enn flere medlemsland. Den forskerbaserte Europautredningen «Innenfor og Utenfor» som kom i 2012, dokumenterte at den tette integrasjonen med våre naboland har tjent fellesskapet i Norge meget godt.

Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen gir økonomisk forutsigbarhet. Vi har imidlertid ikke, verken som stat eller borgere, stemmerett i dagens Europa. Dette er et meget alvorlig demokratisk problem.

Norges tette integrasjon i det europeiske samarbeidet må gjenspeiles i en europapolitisk strategi som anerkjenner at europapolitikk i like stor grad er innenrikspolitikk som utenrikspolitikk. Norge må være aktiv, offensiv og ha mål om størst mulig norsk deltakelse i EUs beslutningsprosesser.

 

Johnny Olsrud
Leder
Europabevegelsen i Vestfold

You may also like...