Europabevegelsens uttalelse om forbrukerrettigheter

Europabevegelsen avga 28. september sin uttalelse i høringen om endringer i forbrukerkjøpsloven. I uttalelsen vektla vi at felles forbrukerrettigheter i Europa vil gi nordmenn trygghet når en handler med utlandet.

Europabevegelsen var en av høringsinstansene i Justis- og beredskapsdepartementets høring om forbrukerkjøpsloven. I høringssvaret (uttalelsen) stiller vi oss positivt til departementets forslag om å gjøre visse endringer i den norske forbrukerkjøpsloven for å gjennomføre EUs forbrukerkjøpsdirektiv (2019/771).

Europabevegelsens syn er at endringene vil styrke norske forbrukeres rettigheter, ved at de i større grad blir gjeldende også utenfor landets grenser. For en åpen økonomi som den norske er det viktig at lovverket speiler den globaliserte tidsalderen vi lever i. Et felles regelverk i Europa vil gi nordmenn trygghet om hvilke rettigheter de har i handel med andre land, som mange nordmenn i dag er usikre på.

I vårt høringssvar uttrykker vi også støtte til EUs mål om et høyt nivå av forbrukerbeskyttelse i hele EU. Mer om høringen – og Europabevegelsens høringssvar i sin helhet – kan du lese på Regjeringen.no.