Europabevegelsens nye sentralstyre

Under helgens landsmøte ble et nytt sentralstyre valgt. Her fikk Europabevegelsen blant annet en ny nestleder. Bli kjent med det nye sentralstyret her. 

 

Heidi Nordby Lunde (48)

Leder

Heidi Nordby Lunde har vært leder i Europabevegelsen siden 2017 og ble gjenvalgt under helgens landsmøte. Heidi er også leder for Oslo Høyre og har vært stortingsrepresentant siden 2013. Hun skal i denne stortingsperioden representere partiet i finanskomiteen.

 

Hanna Marcussen (44)

Nestleder

Hanna Marcussen er valgt som ny nestleder i Europabevegelsen. Hanna har sittet i sentralstyret siden 2019. Hun er også byråd for MDG i Oslo og har vært en sentral skikkelse i partiet gjennom mange år, også som nasjonal talsperson.

 

Bjørne Grimsrud (58)

Sentralstyremedlem

Bjørne Grimsrud er valgt som nytt sentralstyremedlem. Han har også tidlere sittet i sentralstyret. Bjørne har bakgrunn fra blant annet Fafo og Statens vegvesen og fungerte en periode som vegdirektør. I dag er han direktør for Transportøkonomisk institutt (TØI).

 

Aase Marthe J. Horrigmo (39)

Sentralstyremedlem

Aase Marthe J. Horrigmo har sittet i sentralstyret siden 2019 og er gjenvalgt også for denne landsmøteperioden. Hun er også politiker fra Høyre. Hun har nettopp gått av som statssekretær etter å ha virket som dette i forskjellige departement under Erna Solbergs regjering. Hun har før dette vært politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand.

 

Jeanette Moen (54)

Sentralstyremedlem

Jeanette Moen ble valgt inn i sentralstyret under helgens landsmøte. Jeanette har lang fartstid fra Fellesforbundet, men jobber nå som fagsjef i Norsk Industri. Hun har tidligere vært politiker for Arbeiderpartiet, blant annet som statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet.

 

Jean-Yves Gallardo (53)

Sentralstyremedlem

Jean-Yves Gallardo er nytt sentralstyremedlem, men er godt kjent fra tidligere som leder i EB Oslo gjennom flere år. Han har vært aktiv i bevegelsen til den franske presidenten, En Marche, og er til daglig kommunikasjonsdirektør for Unicef Norge.

 

Charlotte S.F. Sørås (39)

Sentralstyremedlem

Charlotte S.F. Særås ble valgt inn i sentralstyret under helgens landsmøte, men er allerede leder i EB Rogaland og er godt kjent i og med organisasjonen. Til daglig er Charlotte politiker for Arbeiderpartiet og er politisk rådgiver for fylkesordføreren i Rogaland.

 

Kristine Meek Stokke (20) 

Sentralstyremedlem

Kristine Meek Stokke er leder av Europeisk Ungdom og tiltredende sentralstyremedlem i Europabevegelsen. Hun har også vært leder i Vestre Aker Unge Høyre, og er varamedlem i Vestre Aker bydelsutvalg.

 

Morten Skandfer (55)

1. varamedlem

Morten Skandfer er gjenvalgt som 1. varamedlem til sentralstyret. Han er gruppeleder for Venstre i Tromsø bystyre og er også lege og forsker innen arbeidshelse ved Universitetet i Tromsø.

 

Øyvind Strømmen (41)

2. varamedlem

Øyvind Strømmen er gjenvalgt som 2. varamedlem til sentralstyret. Øyvind er MDG-politiker på fylkestinget i Vestland fylke og i kommunestyret i Samnanger. Til daglig er han kommunikasjonsrådgiver i Kvam herad, men er også kjent som journalist og forfatter.