Europabevegelsens leder etterlyser mer etterretningssamarbeid

– Med et så fragmentert og komplisert trusselbilde som vi i dag har, er det helt nødvendig med et sterkere europeisk samarbeid på etterretningsområdet, sier Europabevegelsens leder Jan Erik Grindheim.

Jan Erik Grinheim, leder av Europabeveglesen.

Jan Erik Grinheim, leder av Europabeveglesen.

«Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder er i dag mer usikker og uforutsigbar enn på lenge.» Slik innledes den årlige trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som ble lagt frem i dag (onsdag 1. februar).

Innblanding og påvirkning fra utenlandsk etterretning trekkes frem som den største trusselen for sikkerheten. Dette er ikke unikt for Norge. Forsvarssektor, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur er blant målene som blir pekt ut.

Europabevegelsen leder ser med bekymring på sikkerhetssituasjonen i Norge og ellers i Europa. For å takle nye utfordringer mener han det er nødvendig med mer koordinert arbeid europeiske land i mellom.

– Som det kommer frem i rapporten fra PST arbeider andre stater, og da særlig Russland, aktivt for å påvirke europeiske land. Deres mål er å destabilisere Europa og svekke EU. Det er derfor viktig at europeiske etterretningstjenester i større grad kommer sammen for å løse de felles utfordringene de har, det vil også være til det beste for norsk sikkerhet, sier Grindheim.

I et år med valg i flere store europeiske land, deriblant Frankrike og Tyskland, er Grindheim redd utenlandske myndigheter og etterretning skal forsøke å påvirke resultatene.

– Jeg håper det europeiske folk ikke lar seg lure av falske dokumenter og nyheter, plantet av fiendtlig etterretning. Dette så vi skjedde i USA i høst, og det blir trukket frem av PST som en av flere metoder som benyttes for å påvirke.

I vurderingen kommer det også frem at ekstrem islam fremdeles utgjør den største terrortrusselen. Her er imidlertid andre europeiske land mer utsatt enn Norge.

– Ved flere av terrorangrepene vi har hatt i Europa de siste årene vet vi at det var dårlig etterretningssamarbeid i forkant. Det kan ikke være slik at informasjon om en potensiell terrorist eller et planlagt terrorangrep ikke kommer frem til andre land. Følgene av det blir katastrofale, slår Grindheim fast.

Jan Erik Grindheim er tilgjengelig på telefon 909 19 939 og e-post janerik@europabevegelsen.no for ytterligere kommentarer.

You may also like...