Europabevegelsen vokser

Om det er ett tidspunkt vi burde stå sammen om europeisk samarbeid er det nå.

I mai er det 70 år siden Europabevegelsen ble stiftet av politikere som Winston Churchill og Konrad Adenauer, hvorpå nordmenn som Arnulf Øverland og Johan H. Andresen etablerte Europabevegelsen i Norge året. 70 år etter etableringen er det fortsatt all mulig grunn til å stå opp for demokratisk samarbeid på tvers av landegrensene.

– I en tid preget av svekket tillitt til demokratiske institusjoner, økt press på ytringsfrihet og menneskerettigheter, der USA og Kina ypper til handelskrig, kombinert med tiltakende sikkerhetspolitisk spenning, gir alt dette grunn til bekymring. Om det er ett tidspunkt de siste tjuefem årene vi burde stå sammen som et europeisk fellesskap så er det nå, sier Heidi Norby Lunde, leder av Europabevegelsen i Norge.

Europabevegelsen Romerike gjenoppstår

I et jubileumsår er det ekstra hyggelig å se at bevegelsen vokser, ikke bare i antall medlemmer, men også i antall lokale Europalag. Torsdag 19. april ble  Europabevegelsen Romerike stiftet.

– Europabevegelsen har allerede mange aktive medlemmer bosatt på Romerike, men de har i flere år ikke hatt et lokalt tilbud. Vi opplever i tillegg at stadig flere erkjenner viktigheten av internasjonalt samarbeid og ser en økende interesse for mer kunnskap om EU/EØS. Dette er bakgrunnen for at vi oppretter et nytt Europalag på Romerike, fortsetter Nordby Lunde.

Are Ausland fra Nes er initiativtaker til opprettelsen av Europalaget. – Europabevegelsen ønsker å skape et lavterskel tilbud til de som er nysgjerrige på disse spørsmålene. Vi ser frem til å bidra til å skape en dialog om EU og EØS på Romerike, samt blåse liv i en kunnskapsbasert debatt om fremtidens Europa og Norges plass i det, legger Ausland til.

You may also like...