Europabevegelsen vokser

Europabevegelsen økte sitt medlemstall med 26,3 prosent i 2022. Dette kommer på toppen av fem forutgående år med medlemsvekst. Organisasjonen er nå på det nærmeste dobbelt så stor som den var i 2016.

Medlemsutvikling i Europabevegelsen fra 2016 – 2022

– Nå hadde vi nok fått vekst i 2022 uansett, men det er ingen tvil om at Vladimir Putin og hans regime har satt europeisk sikkerhetspolitikk og samarbeid på dagsorden og at dette har medvirket til at vi fikk mange nye medlemmer i året som gikk. Det er vanskelig å glede seg over akkurat denne siden av saken, sier Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen.

Generalsekretær i Europabevegelsen, Fredrik Mellem

Til sammen betalte 4056 personer medlemskontingent i 2022. Generalsekretæren understreker at dette på ingen måte er nok.

– Europabevegelsen er en organisasjon som burde være minst tre ganger så stor som den er nå. Vi kommer med andre ord ikke til å hvile. Nye medlemmer har en tendens til å fortelle til mennesker i sine omgivelser at de blitt medlem. Dermed oppstår det mange samtaler om Europa og europeisk politikk som ellers ikke ville oppstått. Det er dette som er den aller viktigste grunnen til at vi hele tiden må fortsette å bygge organisasjon, sier Mellem.