Europabevegelsen i Vestfold og Telemark

EB Vestfold ble stiftet i 1993. I 2020 ble fylket slått sammen med Telemark, og EB Vestfold og Telemark ble opprettet.

Det er det 4. største europalaget og tilstreber å ha et jevnt aktivitetsnivå. Vi arrangerer  åpne møter og medlemsmøter og har jevnlig leserinnlegg i Vestfold og Telemarks aviser om aktuelle EU-saker. Vi sender også ut nyhetsbrev til medlemmene noen ganger i året.

Fordi europalaget dekker hele Vestfold og Telemark fylke, har vi et stort styre for at store deler av vårt geografiske område skal være representert.

Styret 2023-2024

Styreleder i EB Vestfold og Telemark består av:

Leder: Bjørn Strandli, Færder
Nestleder: Roar Jonstang, Færder
Sekretær: Mari Pran, Larvik
Kasserer: Alfred Berg, Horten
Styremedlem: Elin Aarø Strandli, Færder
Styremedlem: Harald Haug Andersen, Tønsberg
Styremedlem: Anne Margrete Blaker, Porsgrunn
Styremedlem: Jenny Kløverød, Siljan
Styremedlem: Carl-Erik Grimstad, Færder
Styremedlem: Martin Bast Sørsdal, Sandefjord
Styremedlem: Bjarne Steen, Larvik
Styremedlem: Arild Theimann, Sandefjord
Styremedlem: Petter Berg, Tønsberg
Styremedlem: Birger Røseth, Porsgrunn

Bli medlem og vær med på å sette EU og Europa på agendaen

Foto: Emil Døsen