Europabevegelsen søker Webmaster/WordPress-entusiast

Vi søker en engasjert webmaster for et vedlikeholds-, oppdaterings- og utviklingsprosjekt med Europabevegelsens og Europeisk Ungdoms nettsider.

Våre nettsider er publisert på WordPress, og vi trenger nå en kyndig person som kan oppdatere, oppgradere og utvikle nettstedene for oss, og som besitter den nødvendige kompetanse til å utføre dette arbeidet.

Vi har i dag nettsidene europabevegelsen.no, europeiskungdom.no og ieuropa.no. I tillegg skal vi utvikle Europabutikken.no.

Vi søker etter en allsidig og engasjert person som er teknisk kyndig med WordPress, og som kan sørge for at våre websider fungerer problemfritt og at de teknisk sett på alle måter er «up to date». Er du også god på videoproduksjon/videoredigering er det en fordel – men ikke et krav. Du må være villig til også å jobbe noe med innholdsproduksjon/bearbeiding av innhold.

Europabevegelsen og Europeisk Ungdom har et lite sekretariat og du må derfor påregne å måtte ta i et tak også på andre områder, som for eksempel i forbindelse med avvikling av arrangementer og annet forefallende arbeid.

Stillingen er et engasjement på fire til seks måneder, avhengig av hvordan vi definerer det endelige prosjektet sammen med deg. Vi vil også være fleksible mht til stillingsbrøk, så om du har studier eller andre oppdrag ved siden av, vil vi gjerne høre fra deg likevel. Tiltredelse er tenkt fra omkring 1. oktober.

Lønn etter kvalifikasjoner og nærmere avtale.

Europabevegelsen og Europeisk Ungdom arbeider for å styrke europeisk samarbeid og oppslutningen om dette. Vi arbeider for at Norge skal bli en likeverdig deltaker i det europeiske samarbeidet som foregår i den Europeiske Union – EU.

Søknad merkes «WEBMASTER» og sendes eb@europabevegelsen.no innen 2. september. Legg gjerne ved lenker til andre nettsteder du har utviklet eller hatt ansvar for.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte generalsekretær Fredrik Mellem, på telefon 9326 3892.