Europabevegelsen søker praktikant for høsten 2018

Europabevegelsen tilbyr et variert og lærerikt praktikantopphold for høsten 2018.

Praktikanten vil bidra i vårt daglige arbeid, med spesiell vekt på informasjonsformidling om Europa og EU. Arbeidsoppgavene vil omfatte alt fra artikkelskriving og publisering på våre nettsider og sosiale mediekanaler, til arrangering av arrangementer og gjennomføring av prosjekter. Oppgavene vil i noe grad formes ut fra praktikantens kvalifikasjoner og egenskaper.

Vi er på jakt etter en person, gjerne en som nylig har fullført sine studier, med faglig bakgrunn i enten europastudier, statsvitenskap, media/journalistikk eller andre relevante utdanningsløp.

Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og publiseringsverktøy for web, og erfaring med sosiale medier og produksjon av audiovisuelt materiale er en fordel.

Praktikantordningen er en lønnet stilling. Noe reising, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Personlig initiativ, selvstendighet, humor og gode samarbeidsevner er blant egenskapene vi vektlegger.

Hos oss vil du være del av et engasjert, kunnskapsrikt og inkluderende team og med varierte oppgaver.

Europabevegelsen er en landsomfattende medlemsorganisasjon med 15 Europalag. Sekretariatet har lokaler sentralt i Oslo og vi er samlokalisert med Europeisk Ungdom.

Søknadsfristen er 20. mai 2018. Partikantoppholdet vil vare fra midten av august til midten av desember.

Send en kortfattet søknad med CV til eb@europabevegelsen.no.

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Kirsti Methi: kirsti@europabevegelsen.no.