Europabevegelsen søker praktikant for våren 2016!

Europabevegelsen tilbyr et variert og lærerikt praktikantopphold for perioden januar – juni 2016.

Målsetting med praktikantordningen er å bidra i Europabevegelsens daglige arbeid, med spesiell vekt på informasjonsformidling om Europa og EU. Arbeidsoppgavene vil omfatte alt fra artikkelskriving og videoproduksjon for våre nettsteder www.ieuropa.no og www.europabevegelsen.no, og publisering via våre SoMe – kanaler, til arrangering av debattmøter, delta i gjennomføringen av ulike prosjekter og organisatorisk arbeid.

Vi er på jakt etter personer – gjerne studenter – med faglig bakgrunn i enten i Europastudier, statsvitenskap, media og journalistikk eller andre relevant studier. Det kreves god skriftlig og muntlige framstillingsevne på norsk. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og publiseringsverktøy for web. Erfaring med SoMe og produksjon av audiovisuelt materiale er en fordel.

Praktikantordningen er en lønnet stilling.

Personlig initiativ, selvstendighet, humor og gode samarbeidsevner er blant egenskapene vi vektlegger.

Europabevegelsen er en landsomfattende medlemsorganisasjon med 3,5 ansatte og sekretariatet har lokaler sentralt i Oslo. Europabevegelsen er samlokalisert med Europeisk Ungdom.

Søknadsfrist: 25. november 2016

Send en kortfattet søknad med CV til eb@europabevegelsen.no

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Kirsti Methi kirsti@europabevegelsen.no.