Europabevegelsen søker praktikant for høsten 2016!

Europabevegelsen tilbyr et variert og lærerikt praktikantopphold høsten 2016, i perioden medio august til medio desember.

Praktikanten vil bidra i vårt daglige arbeid, og med spesiell vekt på informasjonsformidling om Europa og EU. Arbeidsoppgavene vil omfatte alt fra artikkelskriving og videoproduksjon for våre nettsteder www.ieuropa.no og www.europabevegelsen.no og publisering via våre sosiale mediekanaler, til arrangering av debattmøter og gjennomføring av prosjekter med ulike aktører i samfunnet.

Vi er på jakt etter en person, gjerne en student eller en som nylig har fullført sine studier, med faglig bakgrunn i enten europastudier, statsvitenskap, media/journalistikk eller andre relevante utdanningsløp.

Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og publiseringsverktøy for web, og erfaring med sosiale medier og produksjon av audiovisuelt materiale er en fordel.

Praktikantordningen er en lønnet stilling.

Personlig initiativ, selvstendighet, humor og gode samarbeidsevner er blant egenskapene vi vektlegger.

Europabevegelsen er en landsomfattende medlemsorganisasjon med 3,5 ansatte, og sekretariatet har lokaler sentralt i Oslo.
Europabevegelsen er samlokalisert sammen med Europeisk Ungdom.

Søknadsfrist: 1. mai 2016

Send en kortfattet søknad med CV til eb@europabevegelsen.no

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Kirsti Methi: kirsti@europabevegelsen.no

You may also like...