Europabevegelsen søker generalsekretær

Europabevegelsens dyktige, engasjerte og kunnskapsrike generalsekretær Kirsti Methi har sagt ja til nye utfordringer i nord, og vi søker derfor noen som vil ha en sentral rolle i å utvikle og forvalte en organisasjon i vekst. Europabevegelsens formål er å fremme informasjon om europeisk samarbeid og norsk EU-medlemskap.

I tillegg til å ha en genuin interesse for og kunnskap om europaspørsmål og EU, må vår nye generalsekretær være en spydspiss for å utvikle Europabevegelsen som en frivillig medlemsorganisasjon. Generalsekretæren har ansvaret for å legge til rette for gode prosesser, beslutninger og iverksetting av vedtak fattet av Europabevegelsens landsmøte og sentralstyre, samt lede Europabevegelsens sekretariat.

Vi ser etter kandidater med erfaring og nettverk fra medlemsbaserte organisasjoner, virksomheter i næringslivet eller fra offentlig forvaltning. Ny generalsekretær må ha ledererfaring fra strategisk, administrativt og operativt nivå og være en samlende teambygger som klarer å engasjere og motivere andre.

Jobben byr på utfordrende og meningsfylte oppgaver i en organisasjon med ambisjoner om vekst og styrke vår posisjon samfunnsaktør, og som generalsekretær vil du være en aktiv pådriver i dette arbeidet.

Du vil lede et lite, men entusiastisk, hyggelig og motivert team i Europabevegelsens sekretariat i Oslo og med hele landet som arbeidsfelt. Jobben består av allsidige, spennende og faglig utfordrende oppgaver i en organisasjon som opplever en økende interesse for europapolitikk. Derfor må du også kunne påregne å representere organisasjonen utad i ulike sammenhenger, i media, gjennom foredrag eller debatter, i tillegg til styret og tillitsvalgte. Det må påregnes noe reising.

Europabevegelsen er en landsomfattende medlemsorganisasjon med 15 Europalag. Sekretariatet har lokaler sentralt i Oslo og vi er samlokalisert med Europeisk Ungdom.

Arbeidsoppgaver

 • Lede Europabevegelsens arbeid og utvikling ut fra organisasjonens mål, verdier, styringsdokumenter og landsmøtets og sentralstyrets vedtak
 • Forberede saker for sentralstyret
 • Daglig ledelse av administrasjonen, herunder økonomiansvar og personalansvar for ansatte og prosjektarbeidere i Europabevegelsen
 • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med frivillige og våre foreninger
 • Vedlikeholde og videreutvikle god kontakt med offentlige myndigheter og samarbeidspartnere
 • Øke synligheten til Europabevegelsen i samfunnet generelt, også gjennom foredrag og debatter
 • Kunne håndtere mediehenvendelser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Relevant erfaring fra tilsvarende organisasjoner eller virksomheter
 • Kompetanse innen organisasjonsutvikling, prosjektstyring og administrasjon
 • Evne til å bygge og utvikle et godt nettverk av samarbeidspartnere
 • Kunnskap om EU/EØS en selvfølge, men også om den norske politiske debatten
 • Flytende engelsk, gjerne også fransk eller tysk forståelse

Personlige egenskaper

 • Strukturert, målrettet og resultatorientert
 • Evne og vilje til å bidra til å bygge laget vårt
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strategisk og helhetstenkende
 • Evner å bygge tillit gjennom tydelig kommunikasjon og involvering
 • Du må like Europabevegelsen, men elske Europeisk Ungdom
 • Humor

Vi tilbyr

 • Et meningsfylt arbeid i et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Kontor sentralt i Oslo
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Pensjonsavtale

Søknad til sentralstyrets leder, Heidi Nordby Lunde, v/Europabevegelsen innen 17. juni 2018. For spørsmål ta kontakt med Heidi Nordby Lunde på 4001 9747 eller epost leder@europabevegelsen.no.