Europabevegelsen i Slovenia

Europabevegelsen deltok 16. oktober på en EU/EØS-konferanse i Ljubljana der ulike former for EU-integrasjon var hovedtema. Konferansen var organisert av utenriksdepartementet i Slovenia og finansiert av EØS-midler.

På konferansen deltok Slovenias utenriksminister, statssekretær Ingvild Stub, ambassadørene til Slovenia fra Norge og Island, samt ulike representanter fra myndigheter, akademia og organisasjoner fra Slovenia og EFTA/EØS-landene. Europabevegelsens leder, Jan Erik Grindheim, deltok i en rundbordsdiskusjon om EUs og EØS’ fremtid, mens generalsekretær Kirsti Methi holdt et innlegg om den høye EU-skepsisen i Norge.

«Konferansen er et utmerket eksempel på hvordan Norge kan etablere bilaterale relasjoner til EU-land med EØS-midler,» sier Kirsti Methi. «Vi håper at sivilt samfunn som fremmer demokrati og europeisk samarbeid i Slovenia kan nyttiggjøre seg de mulighetene som finnes i EØS-potten».

Last ned programmet til konferansen her: Program EØS-konferanse

You may also like...