Europabevegelsen i Oslo

European Green Deal – Norges viktigste klimapolitikk?

Arrangementet blir avholdt på Huckletree, Aker Brygge den 27. februar. Hvis du ikke har mulighet til å delta, kan du følge streamingen her:

Europabevegelsen i Oslo, Foto: Flickr/CC/Jim G

Europabevegelsen i Oslo ble stiftet i 1949.

Årsmøteprotokoll 26.06.19

Styreleder er Jean-Yves Gallardo. I tillegg sitter Hana Temsamani (nestleder og kasserer), Hans Christian Lillehagen, Vera Holst Eckbo, Peter Linge Hessen, Per Olav Myhre og Victoria Lie i styret.

Europeiske Studenter Oslo, Europeisk Ungdom Oslo og Seniorutvalget har observatørstatus i styret, og vi har styremøte 10 ganger i året.

Vi er et aktivt lokallag som jevnlig arrangerer temamøter om aktuelle Europaspørsmål, både på Litteraturhuset og på MESH.

Målene med vår aktivitet er:

  • Reell og kontinuerlig EU- og Europa-debatt
  • Legge til rette for medlemsskapsdebatt
  • Gjøre aktiv bruk av norske interesser overfor EU

På denne nettsiden finner du grunnleggende informasjon. For løpende og aktuell informasjon anbefaler vi at du blir medlem av vår Facebook-gruppe.

Lurer du noe, ønsker du å melde deg inn som støttemedlem eller å delta i våre aktiviteter? Ta kontakt med styreleder Jean-Yves Gallardo på epost jyvesgallardo@gmail.com eller på tlf 992 89 629.


Bli medlem
 og vær med på å sette EU og Europa på agendaen.