Europabevegelsen i Oslo

Europabevegelsen i Oslo, Foto: Flickr/CC/Jim G

Europabevegelsen i Oslo ble stiftet i 1949.

Styret 2021-2022
Styreleder er Hana Temsamani. 
I tillegg sitter disse i styret: Hans Christian Lillehagen (nestleder og kasserer), Vera Holst Eckbo, Peter Linge Hessen, Peter Brandstrup og Nils Holta.

Europeiske Studenter Oslo, Europeisk Ungdom Oslo og Seniornettverk har observatørstatus i styret, og vi har styremøte 10 ganger i året.

Vi er et aktivt lokallag som jevnlig arrangerer temamøter om aktuelle Europaspørsmål, både på Litteraturhuset og på MESH.

Målene med vår aktivitet er:

  • Reell og kontinuerlig EU- og Europa-debatt
  • Legge til rette for medlemskapsdebatt
  • Gjøre aktiv bruk av norske interesser overfor EU

På denne nettsiden finner du grunnleggende informasjon. For løpende og aktuell informasjon anbefaler vi at du blir medlem av vår Facebook-gruppe.

Lurer du noe, ønsker du å melde deg inn som støttemedlem eller å delta i våre aktiviteter? Ta kontakt med styreleder Hana Temsamani på epost hana.tems@gmail.com.

Bli medlem og vær med på å sette EU og Europa på agendaen.