Europabevegelsen Oslo

Europabevegelsen i Oslo, Foto: Flickr/CC/Jim G

Europabevegelsen i Oslo ble stiftet i 1949.

Styret 2022-2023
Styreleder er Hana Temsamani. 
I tillegg sitter disse i styret: Hans Christian Lillehagen (nestleder og kasserer), Vera Holst Eckbo, Peter Brandstrup, Nils Holta, Knut André Sande, Simon Jóhannsson, Arne Haabeth og Nora Duus Rodin.

Europeiske Studenter Oslo, Europeisk Ungdom Oslo og Europabevegelsens seniornettverk har observatørstatus i styret, og vi har styremøte 10 ganger i året.

Referat fra årsmøte i Europabevegelsen Oslo 2022

Vi er et aktivt lokallag som jevnlig arrangerer temamøter om aktuelle Europaspørsmål, både på Litteraturhuset og på MESH.

Målene med vår aktivitet er:

  • Reell og kontinuerlig EU- og Europa-debatt
  • Legge til rette for medlemskapsdebatt
  • Gjøre aktiv bruk av norske interesser overfor EU

På denne nettsiden finner du grunnleggende informasjon. For løpende og aktuell informasjon anbefaler vi at du blir medlem av vår Facebook-gruppe.

Lurer du noe, ønsker du å melde deg inn som støttemedlem eller å delta i våre aktiviteter? Ta kontakt med styreleder Hana Temsamani på epost hana.tems@gmail.com.

Bli medlem og vær med på å sette EU og Europa på agendaen.