Europabevegelsen om Ukraina

Invasjonen av Ukraina er et historisk angrep mot europeiske grunnverdier og krever tungt motsvar.

– Invasjonen av Ukraina er ikke bare et angrep på en suveren stat, men et angrep på demokrati, frihet og nasjonal selvråderett. Når Russland ikke vil sette grenser for seg selv, er det vi som må sette grenser for dem. Skal vi klare det må vi stå sammen. Europeisk samarbeid er viktigere enn noensinne, sier leder i Europabevegelsen Heidi Nordby Lunde.

– Europabevegelsen fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina. Den europeiske menneskerettskonvensjon, EU og vår verdensorden kom til i kjølvannet av den andre verdenskrig. Ukraina er nå rammet av et grotesk overfall, fordi den russiske ledelsen frykter at Ukraina skal bli et vellykket demokrati, med velstand og en blomstrende økonomi. Dette ville på sikt kunne skape hjemlige politiske utfordringer for det russiske regimet. Dette er ikke bare et angrep på Ukraina, men et angrep på menneskerettigheter, demokrati og på nasjonal suverenitet. Dette ønsker Russland å erstatte med foreldede stormaktsprinsipper om at makt gir rett.

– Situasjonen rettferdiggjør sanksjoner mot Russland av et historisk kaliber. Russland bør blant annet kastes ut av SWIFT-systemet (banksektorens kommunikasjonssystem). Vi må signalisere at Russland vil komme til å påføre seg selv helt uoverkommelige konsekvenser dersom de fortsetter med ytterligere krigshandlinger, sier Heidi Nordby Lunde.

– Ukrainerne ønsker å velge europeiske grunnverdier. Det er ikke opptil andre å frata dem dette valget, sier Lunde.