Europabevegelsen Møre og Romsdal

Europabevegelsen Møre og Romsdal ble opprettet 28. februar 2022. Ole Grebstad, Stig Ove Voll og Heidi Nakken utgjør interimsstyret.

Ordinært årsmøte blir 1. juni, i Ålesund.

Bli medlem i Europabevegelsen her!

Følg oss på våre Facebook-sider, eller ta kontakt på moreogromsdal@europabevegelsen.no