Europabevegelsen i vekst – for femte år på rad

Europabevegelsens medlemstall har vært i kontinuerlig vekst siden 2016.

Til tross for at koronasituasjonen legger sterke begrensninger på aktiviteten i frivillig sektor, vokser medlemsmassen i Europabevegelsen for femte år på rad. I 2016 var medlemstallet kommet ned i kun 2 150 medlemmer. Ved dette årsskiftet har medlemsmassen vokst til 3 203.

Generalsekretær i Europabevegelsen Fredrik Mellem

Medlemsveksten kommer i hele landet. Ikke ett eneste europalag har tilbakegang i medlemstall.

– Organisasjonsbygging handler ikke om å finne en quick fix. Det handler om å bygge stein på stein. Du får ikke underverker fra det ene året til det andre, men over tid kan nitidig og målrettet jobbing gi gode resultater. Å jobbe for medlemsvekst handler ikke bare om å nå et større tall. Vekst innebærer også utvikling. Medlemsvekst betyr lavere medianalder i medlemsmassen, tilgang på nye friske tillitsvalgte som kan være med og bygge organisasjonen videre, og selvfølgelig betyr flere medlemmer mye for økonomien, sier generalsekretær Fredrik Mellem. Han understreker også at rekordoppslutning om EØS-avtalen og jevnt stigende oppslutning om EU-medlemskap gir god drahjelp i organisasjonsarbeidet.

Organisasjonsbygging handler ikke om å finne en quick fix. Det handler om å bygge stein på stein.

– Fredrik Mellem, generalsekretær i Europabevegelsen