Europabevegelsen Innlandet

glomma_elverum

Europabevegelsen Innlandet har lyst til å vise at vi finnes og er aktive. Vi ønsker å bidra til en saklig debatt om samarbeid i Europa, og hvordan vi på Innlandet påvirkes av det som debatteres og vedtas i EU. Vi ønsker også å bevisstgjøre innlendingene hvor nært knyttet vi er til EU og hvilke fordeler det gir oss i regionen. Vis at du ønsker å være en del av Europa og meld deg inn i Europalaget vårt.

Vi sikter på å arrangere to åpne medlemsmøter i året der vi inviterer ulike innledere for å belyse og diskutere aktuelle tema.

Årsmøtet ble avholdt digitalt 3. juni 2021

Styret 2021-2022:
Leder: Roger Hugo Johnsen
Styremedlemmer: Gry Kristin J Vist, Åsmund Reppen, Kjell-Erik Nordahl og Sander Vestby (representant fra Europeisk Ungdom).

Lurer du på noe? Ta kontakt! Vår e-post er innlandet@europabevegelsen.no