Europabevegelsen Innlandet

glomma_elverum

Europabevegelsen Innlandet har lyst til å vise at vi finnes og er aktive. Vi ønsker å bidra til en saklig debatt om samarbeid i Europa, og hvordan vi på Innlandet påvirkes av det som debatteres og vedtas i EU. Vi ønsker også å bevisstgjøre innlendingene hvor nært knyttet vi er til EU og hvilke fordeler det gir oss i regionen. Vis at du ønsker å være en del av Europa og meld deg inn i Europalaget vårt.

Vi sikter på å arrangere to åpne medlemsmøter i året der vi inviterer ulike innledere for å belyse og diskutere aktuelle tema.

Årsmøte for EB Innlandet ble avholdt 24.06.19

Årsmøtereferat Hedmarken 2018

Styret:
Leder: Olemic Thommesen
Styremedlemmer: Jane Meyer, Ronald Bradal, Gry Kristin J Vist og Roger Hugo Johnsen.

Lurer du på noe? Ta kontakt! Vår e-post er innlandet@europabevegelsen.no