Europabevegelsen i Follo

Vårt arrangement Hvordan skal vi forstå Hellas og grekerne? blir avholdt mandag 24. februar kl. 19 på Kolben. Er du forhindret fra å delta kan du følge med her:

Vårt arrangement Hvordan skal vi forstå Hellas og grekerne? blir avholdt mandag 24. februar kl. 19 på Kolben. Er du forhindret fra å delta kan du følge med her:

Vårt arrangement Hvordan skal vi forstå Hellas og grekerne? blir avholdt mandag 24. februar kl. 19 på Kolben. Er du forhindret fra å delta kan du følge med her:

 


Resymé av foredraget "Går Europa i oppløsning, eller mot en ny vår?" med Espen Barth-Eide 26. februar 2019.


Europabevegelsen (EB) Follo ble stiftet i august  2007. Vi er blant organisasjonens mest aktive lag, og arrangerer jevnlig relevante møter av høy kvalitet, spennende medlemsreiser og har andre interessante kulturtilbud for våre medlemmer.

Styret 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss gjerne på vår Facebook-side for jevnlige oppdateringer!

Styret

Styreleder er Kjell Opheim (e-post: opheimkjell@gmail.com).

I tillegg sitter disse i styret: Oddvar Kolstad, Tove Lissner, Geir Søbstad, Jon Løitegaard, Dag Mork Ulnes, Bjørn Valderhaug, Tom Eilert Granquist, Jon Dagfinn Orten og Ilse Zobel.

Årsmøte 2018 ble avholdt 30. januar.

Møter

Våre møter finner sted på Kolben kulturhus i Kolbotn. De er gratis og åpne for alle, men det blir ofte fullt i salen, så det gjelder å være tidlig ute.

Se kalenderen for å bli oppdatert på kommende møter.

Se opptak av tidligere møter:

Tirsdag 23/10 kl 19.00: Nyhetsanker i NRK Jarle Roheim Håkonsen og førstelektor Einar Berntzen, Institutt for sammenlignende politikk, UIB: «Hvordan skal vi forstå Spania og spanjolene»

Medlemsreiser

Vi arrangerer hvert år medlemsreiser til politisk interessante land. Reisene er av gjennomgående høy kvalitet, med politikk, lokal kultur, god mat og hyggelige opplevelser i fokus.

Kulturtilbud

I tillegg til møtene og medlemsreisene, har vi også gode kulturtilbud for våre medlemmer flere ganger i året.

Vårt arrangement "Hundre år siden første verdenskrigs slutt" med Halvor Tjønn avholdes tirsdag 19 .mars på Kolben. Er du forhindret fra å delta, eller vil se det om igjen, kan du følge med over.


Se Hvordan påvirker EØS avtalen norsk arbeidsliv? her hvis du ikke har anledning til å komme til Kolben kulturhus tirsdag 27.08:


Vil du lære mer om EØS?

Vi tilbyr introduksjonkurset EØS på 1-2-3 på Ski bibliotek den 26. april kl. 11. Les mer her.


Vårt arrangement "Hundre år siden første verdenskrigs slutt" med Halvor Tjønn avholdes tirsdag 19. mars på Kolben. Er du forhindret fra å delta, eller vil se det om igjen, kan du følge med her:

 


Resymé av foredraget "Går Europa i oppløsning, eller mot en ny vår?" med Espen Barth-Eide 26. februar 2019.


Europabevegelsen (EB) Follo ble stiftet i august  2007. Vi er blant organisasjonens mest aktive lag, og arrangerer jevnlig relevante møter av høy kvalitet, spennende medlemsreiser og har andre interessante kulturtilbud for våre medlemmer.

Styret 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss gjerne på vår Facebook-side for jevnlige oppdateringer!

Styret

Styreleder er Kjell Opheim (e-post: opheimkjell@gmail.com).

I tillegg sitter disse i styret: Oddvar Kolstad, Tove Lissner, Geir Søbstad, Jon Løitegaard, Dag Mork Ulnes, Bjørn Valderhaug, Tom Eilert Granquist, Jon Dagfinn Orten og Ilse Zobel.

Årsmøte 2018 ble avholdt 30. januar.

Møter

Våre møter finner sted på Kolben kulturhus i Kolbotn. De er gratis og åpne for alle, men det blir ofte fullt i salen, så det gjelder å være tidlig ute.

Se kalenderen for å bli oppdatert på kommende møter.

Se opptak av tidligere møter:

Tirsdag 23/10 kl 19.00: Nyhetsanker i NRK Jarle Roheim Håkonsen og førstelektor Einar Berntzen, Institutt for sammenlignende politikk, UIB: «Hvordan skal vi forstå Spania og spanjolene»

Medlemsreiser

Vi arrangerer hvert år medlemsreiser til politisk interessante land. Reisene er av gjennomgående høy kvalitet, med politikk, lokal kultur, god mat og hyggelige opplevelser i fokus.

Kulturtilbud

I tillegg til møtene og medlemsreisene, har vi også gode kulturtilbud for våre medlemmer flere ganger i året.

Vårt arrangement "Hundre år siden første verdenskrigs slutt" med Halvor Tjønn avholdes tirsdag 19 .mars på Kolben. Er du forhindret fra å delta, eller vil se det om igjen, kan du følge med over.

Hvis du ikke har anledning til å komme til Kolben kulturhusSe Hvordan påvirker EØS avtalen norsk arbeidsliv? her hvis du ikke har anledning til å komme tirsdag 27.08: