Europabevegelsen i Follo

Kommende møter

Hvordan skal vi forstå Skottland og skottene?

Anette Groth
Foto: NRK

Skottland er på veldig mange måter sitt eget land, med parlament, lokalregjering, statskirke, eget flagg og landslag i fotball. I tillegg en sterk kultur med sekkepiper, kilt og kjente forfattere. Men samtidig er landet en del av Storbritannia, i likhet med Wales, Nord-Irland og England. Skottlands historie er tett knyttet til England og det har vært blodige kriger opp gjennom årene. Hva betyr denne historien for dagens Skottland? Er rivaliseringen med England grunnen til at 62 prosent av skottene i 2016 stemte for å bli i EU da flertallet i Storbritannia ville ut? Uvissheten er større enn noensinne om dagen, og det preger også skottene. I folkeavstemningen om selvstendighet i 2014 stemte skottene for å bli i den britiske unionen, men det var før brexit. Nå vil et flertall av skottene ha en selvstendig stat - men får de det?

Annette Groth har arbeidet i NRK i mesteparten av sitt yrkesliv, og fra 1987 som utenriksjournalist. I nesten 10 år var hun, som første kvinne, NRK's korrespondent i London, og fra 2007 til 2010 var hun NRK's korrespondent i USA. Hun har vært sjef for Dagsnytt og Dagsrevyen, og fra 2010 ledet hun URIX sammen med Christian Borch.

Av smittevernhensyn MÅ du bestille gratis billett her

Velkommen til Europabevegelsen Follo

Europabevegelsen (EB) Follo ble stiftet i august  2007. Vi er blant organisasjonens mest aktive lag, og arrangerer jevnlig relevante møter av høy kvalitet, spennende medlemsreiser og har andre interessante kulturtilbud for våre medlemmer.

Styret 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss gjerne på vår Facebook-side for jevnlige oppdateringer!

Styret

Styreleder er Kjell Opheim (e-post: opheimkjell@gmail.com).

I tillegg sitter disse i styret: Oddvar Kolstad, Jostein Nyhammer (kasserer), Tove Lissner, Geir Søbstad, Jon Løitegaard, Dag Mork Ulnes, Bjørn Valderhaug, Tom Eilert Granquist, Jon Dagfinn Orten, Edith Grung Olsen og Ilse Zobel.

Årsmøte 2020 ble avholdt 28. januar.

Møter

Våre møter finner sted på Kolben kulturhus i Kolbotn. De er gratis og åpne for alle, men det blir ofte fullt i salen, så det gjelder å være tidlig ute.

Se kalenderen for å bli oppdatert på kommende møter.

Medlemsreiser

Vi arrangerer hvert år medlemsreiser til politisk interessante land. Reisene er av gjennomgående høy kvalitet, med politikk, lokal kultur, god mat og hyggelige opplevelser i fokus.

Kulturtilbud

I tillegg til møtene og medlemsreisene, har vi også gode kulturtilbud for våre medlemmer flere ganger i året.

Tidligere møter - kan sees på nytt under:

Hvordan bør Europa møte utfordringen fra Kina?

Kina er blitt en ny supermakt, som utfordrer USA regionalt og globalt. Vi står nå i startgropa for et nytt bipolart internasjonalt system konsentrert om Øst-Asia regionen. Hva vil Kina, i hvilken retning går landet og hva er sannsynligheten for en konflikt mellom den tradisjonelle hegemon USA og utfordreren Kina? Samtidig må vi spørre oss hvordan den nye supermaktrivaliseringen vil påvirke Europa? Hva blir Europas nye rolle i den nye verdensorden og hvordan bør europeiske stater tilpasse seg geopolitiske utviklingstrekk?

Øystein Tunsjø
Foto: FAKT/Håvard Madsbakken

Øystein Tunsjø er professor og leder av Asia-programmet ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole. Han har doktorgrad fra University of Wales og har blant annet hovedfag i historie fra UIO, og Msc fra London School of Economics. Tunsjø ga nylig ut boken: The return of the Bipolarity in World Politics: China, The United States and geostructural Realism.

Mandag 21. september kl 19.00

Sted: Kolben kulturhus, Kolbotn

Får du ikke deltatt på møtet med Øystein Tunsjø? Du kan følge det på din pc , ved å klikke her:

Hva betyr EU’s Green New Deal for Norge?

Espen Barth Eide, Ap
Foto: Peter Mydske/Stortinget

EU’s nye ledelse har store ambisjoner på vegne av Europa. Bare to uker etter at den nye ledelsen tiltrådte, presenterte den sitt veikart for en «European Green Deal». Denne har som mål å gjøre EU karbon-fritt innen 2050. Ursula von der Leyen sier at European Green Deal er Europas nye vekststrategi: «Den vil kutte utslippene, samtidig som den skaper arbeidsplasser og forbedrer livskvaliteten vår!», sier hun. Hva er det som ligger i planene, og hva vil denne nye storsatsningen bety for Norges miljø og klima? Møt Espen Barth Eide på Kolben kulturhus!

Espen Barth Eide er stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets energi- og klimapolitiske talsmann. Han har også bakgrunn som utenriksminister, forsvarsminister, direktør i Verdens Økonomiske Forum og FN-utsending.

Mandag 7. september kl. 19.00

Sted: Kolben kulturhus, Kolbotn

Av smittevernhensyn, MÅ du bestille plass - gratisbilett via denne linken:
https://checkout.ebillett.no/123/events/39373/purchase?presale_id=!30j0hulwzih

Alle hjertelig velkommen!

Hvis du ikke har mulighet til å komme, eller vil se foredraget igjen, kan du se streamen her:

Hvordan kan Norge utnytte naboskapet til Sverige bedre?

Hvordan blir verden seende ut, og blir vårt naboskap med Sverige viktigere fremover?

Vi lever i en verden preget av turbulens, rivalisering og utrolig teknologisk utvikling. Norge må gjennom en kraftig økonomisk omstilling. Sammen utgjør Norge og Sverige det mest integrerte området i den mest integrerte regionen i verden. Handelen og investeringene øker. Men noe mangler: Samarbeidet om oppbygging av nye og konkurransedyktige næringer er svakt. Hvordan kan vi benytte det potensialet naboskapet gir oss, til å møte kravene om raskere omstilling?

Kai Eide er en av Norges mest profilerte diplomater de siste tiårene. Han har vært FN's spesialutsending til Afghanistan, Bosnia-Herzegovina og Kosovo, og fredsmegler på Balkan. Han har også vært Norges ambassadør til NATO, i OSSE og i Sverige. Her hjemme var han blant annet statssekretær ved Statsministerens kontor og politisk direktør i Utenriksdepartementet. I dag er han blant annet styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer, og bruker mye tid på å styrke den norsk-svenske forbindelsen innen innovasjon, forskning og næringsliv.

12. mai kl. 19 blir foredraget streamet fra Kolben kulturhus:

Kjære medlem!
I disse tider er det ikke lett å få til tradisjonelle foredrag, men det stopper ikke oss! Herved er du invitert til å høre et foredrag om Hviterussland, på din egen pc, av en virkelig kjenner!

Foredraget streames fra Kolben kulturhus, Kolbotn
Tirsdag 21. april kl. 19.00, og kan sees her - både direkte eller senere!

Journalist og handelsattasje Knut A. Mugaas vil fortelle om et land preget av svak nasjonalfølelse og og skiftende statsgrenser, og der nabolandene, og særlig Russland, gjennom tidene har bestemt landets politikk og utvikling. Han har studert russisk, statsvitenskap, journalistikk og MBA, og har jobbet ved den norske ambassaden i Moskva i tre perioder, og ved generalkonsulatet i Murmansk.  Idag er han reiseleder til Russland, Ukraina og Hviterussland for Vista travel.

Norge må ta grep og stå samlet med Europa

Medlem i Europabevegelsen Helge Goverud Karlsrud har skrevet i Vårt Land - les saken her.

Hvordan skal vi forstå Hellas og grekerne?
Vårt arrangement Hvordan skal vi forstå Hellas og grekerne? ble avholdt mandag 24. februar kl. 19 på Kolben. Var du forhindret fra å delta kan du følge med her:

Hva trenger Europa EU til, i årene som kommer?
Tirsdag 13. januar 2020 var det debattmøte  Kolben kulturhus med Erik Solheim.

Sovjetistan – og de eksotiske landene langs Silkeveien! 
Tirsdag 19. november 2019 holdt  Kjell Dragnes  foredrag på Kolben kulturhus.

Hvorfor bør vi elske Europa?
Hør Sten Inge Jørgensen på Kolbotn tirsdag 30. april 2019.

Hundre år siden første verdenskrig sluttet.
Hva gikk galt? Hør Halvor Tjønn 19. mars 2019.