Europabevegelsen i Follo

Kommende møter

Kjære Europa-venner!

For 30 år siden ble Sovjetunionen oppløst. I løpet av bare to år, fra 1989 til 1991, mistet Russland alle de landområdene som var erobret i løpet av de siste 300 år. Putin kalte dette "den største geopolitiske katastrofen i vår tid". I de tidligere Sovjet-republikkene var de fleste glad for å slippe ut av kommunismens jerngrep, men i mange av de nye statene var det uenighet om veien videre. Skulle man knytte seg opp til Moskva eller skulle man bli alliert med Vesten? Skulle man fortsatte som en del av den russisktalende verden, eller søke med kontakt med Europa? Halvor Tjønn er journalist og historiker med flere perioder bak seg som Aftenpostens korrespondent i det tidligere Sovjetunionen. I dette foredraget tar han oss med på en rundtur til de eks-sovjetiske  republikkene i Baltikum, Sentral-Asia og  Kaukasus, foruten Hviterussland og Ukraina, og ser på den verden som ble skapt da Sovjetunionen brøt sammen. 

Mandag 18 oktober kl. 19 i Kolben kulturhus, Kolbotn, eller se møtet her:

Velkommen til Europabevegelsen Follo

Europabevegelsen (EB) Follo ble stiftet i august  2007. Vi er blant organisasjonens mest aktive lag, og arrangerer jevnlig relevante møter av høy kvalitet, spennende medlemsreiser og har andre interessante kulturtilbud for våre medlemmer.

Styret 2016

Følg oss gjerne på vår Facebook-side for jevnlige oppdateringer!

Styret 2021-2022

Styreleder er Kjell Opheim (e-post: opheimkjell@gmail.com).

I tillegg sitter disse i styret: Oddvar Kolstad, Jostein Nyhammer (kasserer), Tove Lissner, Geir Søbstad, Jon Løitegaard, Dag Mork Ulnes, Tom Eilert Granquist, Jon Dagfinn Orten, Edith Grung Olsen, Ilse Zobel og Helge G Karlsrud.


Årsmøte 2021 ble avholdt 15. juni.

Møter

Våre møter finner ste på Kolben kulturhus i Kolbotn. De er gratis og åpne for alle, men det blir ofte fullt i salen, så det gjelder å være tidlig ute.

Medlemsreiser

Vi arrangerer hvert år medlemsreiser til politisk interessante land. Reisene er av gjennomgående høy kvalitet, med politikk, lokal kultur, god mat og hyggelige opplevelser i fokus.

Kulturtilbud

I tillegg til møtene og medlemsreisene, har vi også gode kulturtilbud for våre medlemmer flere ganger i året.

Tidligere møter - kan sees på nytt under:

Kommende møter

Italias politiske historie frem til 1945!

Elisabetta Wolff Foto: UiO

Elisabetta Cassina Wolff er førsteamanuensis med lektorplikt i historie ved Universitetet i Oslo, og tok doktorgraden i 2008. Hun er ekspert på italiensk historie og politikk, og på fascisme og høyreradikalisme i Europa. I 2016 utga hun boken «Italias politiske historie. Fra 476 til 1945», der hun beskrev Italias lange vei mot liberalisme og demokrati.

I sitt foredrag gjennomgår hun hovedtrekkene i Italias politiske samling, fra landets samling i 1861, til avslutningen av andre verdenskrig. Hun griper tak i en rekke motsetninger i det italienske samfunnet, og viser hvordan disse motsetningene er helt avgjørende for å forstå Italias brokete historie. Veien mot liberalisme og demokrati har ikke vært lineær, og det fascistiske diktaturet har etterlatt seg dype spor. Den vanskelige balansen mellom konservative tendenser og progressive strømninger er ikke minst med på å forme dagens politikk i dette landet.

Mandag 27. september kl. 19.00 på Kolben kulturhus, Kolbotn - eller se møtet her:

"Hvis Kina lykkes i å bli den ledende supermakten i verden, er vi alle i trøbbel!",  skrev politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, for noen måneder siden. Hun viste til at Xi Jinping ikke bare har satt seg som mål at Kina skal bli en ledende verdensmakt økonomisk, teknologisk og militært, men at de i tillegg ønsker å utbre sin relativt spesielle samfunnsmodell. "Skal de klare det", sa Skartveit, "må de forsøke å undergrave de vestlige demokratiene og de verdiene våre samfunn bygger på". Hvordan bør Europa forholde seg til denne svært viktige samarbeidspartneren, som vokser raskere enn noen tidligere i historien?

Hør direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ulf Sverdrup, stortingsrepresentant og leder for Europabevegelsen i Norge, Heidi Nordby Lunde, debattredaktør og kommentator i VG Hans Petter Sjøli og EU-rådgiver og ansvarlig for nettstedet europeiskpolitikk.no Paal Frisvold. Debattleder: Jan Erik Grindheim, rådgiver i Civita og tidligere leder av Europabevegelsen i Norge.               

Se møtet her:

I EU har en ny generasjon politikere tatt over roret. De ønsker å posisjonere Europa og ta lederskap i den neste store bølgen som kommer. "A European Green Deal" er Ursula von der Leyens masterplan for Europa. Store midler satses for å gjøre EU klimanøytralt innen 2050. Denne ambisiøse satsingen vil få stor innvirkning på den fremtidige verdiskapingen i Europa. Hvilke muligheter gir dette for Norge, og hvordan griper vi mulighetene? Hvordan vil norsk eksport kunne se ut om noen få år, hvis vi gjør de riktige valgene i tiden som kommer?

Tore Myhre er internasjonal direktør i NHO. Han har også vært nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel. Før det arbeidet han i EFTA, både som direktør for generalsekretærens kontor i Geneve og som sekretær for EFTAs faste komite i EØS-forhandlingene ved EFTA-sekretariatet i Brussel. Han har også vært informasjonssjef for Europa-delegasjonen i Oslo, og leder for Europeisk Ungdom.

31. mai kl. 19.00 på Kolben kulturhus, Kolbotn - eller se det her:

Kan innovasjon redde Europa?

Hør Hofstad Helleland, Krohn Traaseth og Nordby Lunde mandag 10. mai kl. 19.00.

Hvordan bør Europa møte utfordringen fra Kina?

Kina er blitt en ny supermakt, som utfordrer USA regionalt og globalt. Vi står nå i startgropa for et nytt bipolart internasjonalt system konsentrert om Øst-Asia regionen. Hva vil Kina, i hvilken retning går landet og hva er sannsynligheten for en konflikt mellom den tradisjonelle hegemon USA og utfordreren Kina? Samtidig må vi spørre oss hvordan den nye supermaktrivaliseringen vil påvirke Europa? Hva blir Europas nye rolle i den nye verdensorden og hvordan bør europeiske stater tilpasse seg geopolitiske utviklingstrekk?

Øystein Tunsjø
Foto: FAKT/Håvard Madsbakken

Øystein Tunsjø er professor og leder av Asia-programmet ved Institutt for Forsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole. Han har doktorgrad fra University of Wales og har blant annet hovedfag i historie fra UIO, og Msc fra London School of Economics. Tunsjø ga nylig ut boken: The return of the Bipolarity in World Politics: China, The United States and geostructural Realism.

Mandag 21. september kl 19.00

Sted: Kolben kulturhus, Kolbotn

Får du ikke deltatt på møtet med Øystein Tunsjø? Du kan følge det på din pc , ved å klikke her:

Hva betyr EU’s Green New Deal for Norge?

Espen Barth Eide, Ap
Foto: Peter Mydske/Stortinget

EU’s nye ledelse har store ambisjoner på vegne av Europa. Bare to uker etter at den nye ledelsen tiltrådte, presenterte den sitt veikart for en «European Green Deal». Denne har som mål å gjøre EU karbon-fritt innen 2050. Ursula von der Leyen sier at European Green Deal er Europas nye vekststrategi: «Den vil kutte utslippene, samtidig som den skaper arbeidsplasser og forbedrer livskvaliteten vår!», sier hun. Hva er det som ligger i planene, og hva vil denne nye storsatsningen bety for Norges miljø og klima? Møt Espen Barth Eide på Kolben kulturhus!

Espen Barth Eide er stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets energi- og klimapolitiske talsmann. Han har også bakgrunn som utenriksminister, forsvarsminister, direktør i Verdens Økonomiske Forum og FN-utsending.

Mandag 7. september kl. 19.00

Sted: Kolben kulturhus, Kolbotn

Av smittevernhensyn, MÅ du bestille plass - gratisbilett via denne linken:
https://checkout.ebillett.no/123/events/39373/purchase?presale_id=!30j0hulwzih

Alle hjertelig velkommen!

Hvis du ikke har mulighet til å komme, eller vil se foredraget igjen, kan du se streamen her:

Hvordan kan Norge utnytte naboskapet til Sverige bedre?

Hvordan blir verden seende ut, og blir vårt naboskap med Sverige viktigere fremover?

Vi lever i en verden preget av turbulens, rivalisering og utrolig teknologisk utvikling. Norge må gjennom en kraftig økonomisk omstilling. Sammen utgjør Norge og Sverige det mest integrerte området i den mest integrerte regionen i verden. Handelen og investeringene øker. Men noe mangler: Samarbeidet om oppbygging av nye og konkurransedyktige næringer er svakt. Hvordan kan vi benytte det potensialet naboskapet gir oss, til å møte kravene om raskere omstilling?

Kai Eide er en av Norges mest profilerte diplomater de siste tiårene. Han har vært FN's spesialutsending til Afghanistan, Bosnia-Herzegovina og Kosovo, og fredsmegler på Balkan. Han har også vært Norges ambassadør til NATO, i OSSE og i Sverige. Her hjemme var han blant annet statssekretær ved Statsministerens kontor og politisk direktør i Utenriksdepartementet. I dag er han blant annet styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer, og bruker mye tid på å styrke den norsk-svenske forbindelsen innen innovasjon, forskning og næringsliv.

12. mai kl. 19 blir foredraget streamet fra Kolben kulturhus:

Kjære medlem!
I disse tider er det ikke lett å få til tradisjonelle foredrag, men det stopper ikke oss! Herved er du invitert til å høre et foredrag om Hviterussland, på din egen pc, av en virkelig kjenner!

Foredraget streames fra Kolben kulturhus, Kolbotn
Tirsdag 21. april kl. 19.00, og kan sees her - både direkte eller senere!

Journalist og handelsattasje Knut A. Mugaas vil fortelle om et land preget av svak nasjonalfølelse og og skiftende statsgrenser, og der nabolandene, og særlig Russland, gjennom tidene har bestemt landets politikk og utvikling. Han har studert russisk, statsvitenskap, journalistikk og MBA, og har jobbet ved den norske ambassaden i Moskva i tre perioder, og ved generalkonsulatet i Murmansk.  Idag er han reiseleder til Russland, Ukraina og Hviterussland for Vista travel.

Norge må ta grep og stå samlet med Europa

Medlem i Europabevegelsen Helge Goverud Karlsrud har skrevet i Vårt Land - les saken her.

Hvordan skal vi forstå Hellas og grekerne?
Vårt arrangement Hvordan skal vi forstå Hellas og grekerne? ble avholdt mandag 24. februar kl. 19 på Kolben. Var du forhindret fra å delta kan du følge med her:

Hva trenger Europa EU til, i årene som kommer?
Tirsdag 13. januar 2020 var det debattmøte  Kolben kulturhus med Erik Solheim.

Sovjetistan – og de eksotiske landene langs Silkeveien! 
Tirsdag 19. november 2019 holdt  Kjell Dragnes  foredrag på Kolben kulturhus.

Hvorfor bør vi elske Europa?
Hør Sten Inge Jørgensen på Kolbotn tirsdag 30. april 2019.

Hundre år siden første verdenskrig sluttet.
Hva gikk galt? Hør Halvor Tjønn 19. mars 2019.