Europabevegelsen er i vekst

Vi er en organisasjon i sterk vekst og har en markant økning i medlemstallet for tredje år på rad.

Generalsekretær Fredrik Mellem, gleder seg over tallene. Foto: Jakob Bjørnøy

Europabevegelsen hadde ved årsskiftet 2.770 medlemmer. Det er 231 flere enn ved forrige årsskifte. Bak disse tallene ligger en enda større underliggende vekst.

Vi mister nå en del av de medlemmene som har vært med oss siden første halvdel av 90-tallet, men rekrutteringen av nye og yngre medlemmer kompenserer altså for dette og mer til. Vi opplever en markant fornyelse av organisasjonen, noe som illustreres ved at en tredel av nåværende medlemsmasse har meldt seg inn de siste to årene.

Disse tallene bærer selvsagt også bud om en vesentlig lavere gjennomsnittsalder på medlemmene og større engasjement fra yngre velgergrupper.

Det er også svært hyggelig å konstatere at mange av de nye medlemmene har bakgrunn fra miljø- og fagbevegelsen, og at organisasjonen nå breier seg vesentlig utover i tillegg til å vokse i rene medlemstall.

Ved utgangen av 2020 tar Europabevegelsen sikte på at organisasjonen skal ha over 3000 medlemmer, noe som er mange år siden sist.

Nye medlemmer registrerer seg her.